Beste vrienden,

Dit jaar was het jammer genoeg weer eens niet mogelijk om de Jaarlijkse Shoah Herdenking te houden zoals wij het sinds 1997 gewoon zijn. Wegens de beperkingen die opgelegd zijn voor publieke evenementen door de Covid-19 pandemie werd ons op de “laatste minuut” een toelating gegeven voor een beperkt evenenement met enkel zittend publiek tot een uiterst maximum van 50 personen enkel buiten.

Wij zijn het stadsbestuur en burgemeester Bart De Wever zeer dankbaar dat wij dit toch hebben kunnen realiseren aan het Monument voor de Gedeporteerde Antwerpse Joodse Burgers op de Belgiëlei.

Wij hopen allen dat wij volgend jaar opnieuw een volledige editie van deze belangrijke jaarlijkse herdenking zullen kunnen organiseren waarbij u allen uitgenodigd zal zijn.

Wij publiceren hierbij detoespraken en enkele foto’s van deze herdenking:

Voorzitter Regina Suchowolski-SlusznyToespraak Voorzitster FJO, Regina Suchowolski-Sluszny

“Dit jaar kunnen wij geen grote herdenking organiseren maar het Forum der Joodse Organisaties heeft eraan gehouden om deze 8 mei Herdenking niet zomaar te laten voorbijgaan.
Als wij dit doen, daarvan zijn wij overtuigd, geven we een plaats aan hen ”die hadden kunnen bestaan en iets worden” maar die vernietigd werden door een regime gebaseerd op haat en verachting.
Voor mij zijn wij allen een deel van die zes miljoen mensen, die vandaag in onze wereld ontbreken en die slechts één enkel iets hadden gewenst. Gerechtigheid. …”
(lees hier verder in PDF Toespraak Voorzitter FJO Regina Suchowolski_Web_10 Mei 2021)

 

 

 

Toespraak van Ambassadeur van Israël in België, Emmanuel Nahshon, voorgelezen door Regina Suchowolski-Sluszny
“… De strijd tegen antisemitisme mag nooit worden opgegeven. De geschiedenis toont aan dat daar waar antisemitisme bloeit, uiteindelijk de democratie moet inbinden. Elle aanval tegen joden is een aanval tegen de democratie.
Deze strijd moet op twee vlakken worden gestreden: opvoeding en wetgeving. …” (lees hier verder in PDF Speech Emanuel Nahshon_Ambassadeur van Israël_10052021)

Ambassadeur van Duitsland, Martin Kotthaus 

Toespraak Bart De Wever, burgemeester Stad Antwerpen

“…Dames en Heren,
Op moeilijke momenten is het zeker goed om achterom te kijken. En te beseffen dat de beperkingen van onze vrijheid en onze moeilijkheden in het niets vallen bij wat de generaties voor ons hebben moeten doorstaan.
Het kan ons alleen kracht en inspiratie geven te weten dat de Joodse Gemeenschap is heropgestaan na de afschuwelijke misdaad die tegen hen werd gepleegd tijdens de Shoah. En in die onzekere tijd toonden zich helaas zeer weinig zekere vrienden. …”
(lees hier verder in PDF speech 8 mei Herdenking Holocaust BDW_10052021)

 

Katharina von Schurbein, Coördinator Against Antisemitism – European Commission

“… Antwerpen was ook een stad, waar De Rechtvaardigen, diegene die onder andere
Joodse kinderen hielpen onderduiken, terwijl sommige buren misschien
collaborateurs of passieve omstanders waren.
De pandemie heeft onze manier van herdenken al veranderd. Maar we zullen nog
verder moeten nadenken over hoe we in de toekomst de Shoah kunnen herdenken
op het moment dat de laatste overlevenden ons ontvallen. Hoe kunnen we, in dit
digitale tijdperk, de Shoah herdenken op een manier die rechtdoet aan de
slachtoffers, de overlevenden, de nabestaanden en de Joodse gemeenschap als
geheel, en bijdraagt aan het bestrijden van hedendaags antisemitisme en alle
andere vormen van discriminatie? …”
(lees hier verder in PDF Speech Katharina von Schnurbein – FORUM Commemoration – 10 May 2021)

 

 

Toespraak Veerle Vanden Daelen, Kazerne Dossin

“… Niemand is ooit te oud om te leren, iedereen heeft er baat bij om deze zwarte perioden uit onze geschiedenis blijvend in herinnering te brengen, de onderliggende mechanismen te leren kennen en te kijken waar en hoe we deze mechanismen ook kunnen herkennen in andere tijden en plaatsen en zeker in onze wereld van vandaag. Hoe meer mensen zich hiervan bewust zijn, hoe meer er vroeg en efficiënt kan gereageerd worden wanneer mensenrechten en democratische waarden onder druk komen te staan. Binnen Kazerne Dossin zetten we hierop in, elke dag opnieuw. Omdat we erin geloven dat we een verschil kunnen maken, … ” (lees hier verder in PDF Speech herdenking forum_Veerle Vanden Daelen_20210510)

 

Wij wensen eveneens Chazan Sam Spiegel te bedanken voor het brengen van het gebed en de“K-el Malei Rahamim”/ “G-d vol van barmhartigheid” Gebed voor de doden – Versie voor de slachtoffers van de Holocaust.

Het evenement werd afgesloten door een bloemenhulde.

Meer foto’s en speeches volgen nog…