Sample Image

De Nobelprijs voor de Vrede is dit jaar toegekend aan de Europese Unie. Het Nobelcomité looft de EU omdat ze vrede gebracht heeft op een continent dat traditioneel verscheurd werd door oorlogen.

 Het Nobelcomité looft het voorbeeld van de Europese eenmaking en wees naar het succes van zes decennia vrede, verzoening, democratie en mensenrechten die “Europa hebben omgevormd van een continent van oorlog naar een continent van vrede

[Bron: de redactie]


Het Nobelcomité looft het voorbeeld van de Europese eenmaking en wees naar het succes van zes decennia vrede, verzoening, democratie en mensenrechten die “Europa hebben omgevormd van een continent van oorlog naar een continent van vrede”.

De voorzitter van het comité Thorbjörn Jagland (links) verwees naar de talrijke oorlogen van de voorbije eeuwen en in het bijzonder naar de drie grote Duits-Franse conflicten. Die werden overbrugd door de oprichting van Europese organisaties die uiteindelijk uitgemond zijn in de huidige Europese Unie.

Concreet is het comité onder de indruk van de manier waarop Frankrijk en Duitsland zich na hun eeuwenoude vijandschap konden verzoenen. Als de volgende grote stap vooruit wordt de integratie van Spanje en Portugal als voormalige dictaturen in een democratisch Europa beschouwd en nadien de rol van de EU in de integratie van de voormalige communistische landen in Oost-Europa na de val van het IJzeren Gordijn.

Ook verwees de voorzitter naar de burgeroorlog in ex-Joegoslavië en het proces dat nu in gang is gezet om Kroatië, Montenegro, Servië en andere voormalige aartsvijanden uit dat conflict op de Balkan samen te brengen in de EU. 

Een laatste opvallende opmerking was dat de EU “op een vredevolle wijze de huidige diepe crisis in de eurozone kan beheersen”. Toch was er een waarschuwing tegen extreem nationalisme. Tenslotte hoopt het Nobelcomité dat het voorbeeld van de EU nagevolgd kan worden in andere delen van de wereld.

Die wortels van de EU gaan terug tot de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal uit 1951 die Frankrijk en West-Duitsland bijeenbracht en waarbij de Benelux en Italië zich aansloten.

In ’57 werd de eenmaking utigebreid met de Europese Gemeenschap die sinds 1992 de Europese Unie is geworden met 27 lidstaten en veel meer bevoegdheden inzake justitie, buitenlands beleid en veiligheid.

De Nobelprijs voor de Vrede is een van de originele Nobelprijzen en de enige die wordt toegekend door een Noors en niet door een Zweeds comité. Dat comité wordt verkozen door het Noorse parlement.De prijs bedraagt 930.000 euro.

Opvallend was dat de Noorse publieke omroep vanochtend als eerste gelekt heeft wie de Nobelprijs zou krijgen. Het is zeer uitzonderlijk dat dat gebeurt.

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/121012_Nobelprijs_Vrede

Video: http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/programmas/journaal/2.24684/2.24685/1.1454181