Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) doet een appel op de Belgische universiteiten om af te zien van het verbreken van relaties met Israëlische universiteiten of wetenschappelijke instituten, zoals wordt verzocht door Belgische studentenorganisaties en anti- Israëlische activisten.

Het FJO wijst erop dat hiervan alleen studenten in beide landen de dupe zullen worden en wetenschappelijke gezamenlijke projecten vertraging zullen oplopen.

Volgens het FJO dient men tot de Nazi- periode terug te gaan om een dergelijke anti- joods appel terug te vinden. Het “Kauft nicht bei Juden” lijkt te hebben plaats gemaakt voor “Studiert nicht bei oder mit Juden”!

Toegeven van universiteiten aan een dergelijk schandelijk verzoek zal geenszins een bijdrage leveren aan een verbetering van de toekomst van de Palestijnen.

Zeker aan de Israëlische campussen is sprake van een vreedzame en respectvolle co-existentie tussen joodse en Palestijnse studentenpopulaties. Het FJO wijst erop dat het verzoek tot boycot van Israëlische wetenschappelijke instellingen geenszins met feiten worden onderbouwd en uitblinken door volstrekte eenzijdigheid en anti- Israëlische en antisemitische vooringenomenheid.

 

Voor nadere info:

Hans Knoop, FJO woordvoerder-Israël expert
Mtr Philippe Scharf , co-voorzitter FJO