Onlangs gaf Kamerlid Michael Freilich (N-VA) een interview aan het Forum der Joodse Organisaties over het voorstel van resolutie betreffende de bestrijding van het antisemitisme die hij heeft ingediend in de Kamer eind 2023:

U hebt een resolutie ingediend in de Kamer om het antisemitisme aan te pakken. Wat was de aanleiding hiervoor?

Freilich: “Helaas heb ik, samen met jullie, moeten vaststellen dat er een significante toename is van anti-Joodse incidenten in de afgelopen weken en maanden. Tegelijkertijd onderneemt de federale regering weinig actie tegen dit probleem. Weet u hoe vaak het woord ‘antisemitisme’ voorkomt in het regeerakkoord? Geen enkele keer! Het lijkt alsof het probleem wordt genegeerd. De linkse partijen, die aan de macht zijn in deze regering, lijken huiverig om het probleem bij naam te noemen. Voor hen valt dit onder de algemene term ‘racisme’. Hoewel antisemitisme inderdaad een vorm van racisme is, heeft het zijn eigen specifieke kenmerken en geschiedenis. En als je het probleem niet specifiek benoemt, kun je het ook niet effectief aanpakken.”

Wat houdt uw resolutie precies in?

Freilich: “Ik verzoek om een breed scala aan maatregelen, te beginnen met de adoptie van de IHRA-definitie van antisemitisme. Hoewel de Senaat zich hier al in 2018 over heeft uitgesproken, heeft de Kamer dat nog niet gedaan. De Senaat vervult tegenwoordig echter vooral een symbolische rol, en we hebben ook gezien dat de regering het voorstel uit 2018 niet heeft geïmplementeerd. Een federale regering kan echter een resolutie van de Kamer niet zomaar naast zich neerleggen. Daarnaast pleit ik voor meer aandacht voor het versterken van de fysieke veiligheid van de Joodse gemeenschap en het aanstellen van een speciale magistraat bij Justitie om alle klachten te onderzoeken. Ik sta zelfs open voor het idee om in de toekomst een commissaris tegen het antisemitisme aan te stellen, vergelijkbaar met wat in Nederland en Duitsland gebeurt. Tot slot vraag ik dat de overheid tijd en middelen vrijmaakt voor Holocaustherdenkingen en educatieve initiatieven.”

Hoe schat u de kansen in voor uw resolutie?

Freilich: “Eerlijk gezegd, niet erg positief. Als lid van de oppositie is het natuurlijk altijd een uitdaging om je voorstellen goedgekeurd te krijgen, maar in andere dossiers is me dat wel gelukt. Hier lijkt het echter niet het geval te zijn. Onder druk van linkse organisaties, waaronder Joodse verenigingen zoals Een Andere Joodse Stem, wordt er druk uitgeoefend om de IHRA-definitie niet te accepteren. Als dat gebeurt, zouden wij het eerste Europese land zijn dat dit doet. Schandalig.”

Hoe ervaart u de sfeer in het parlement, als enige Joodse verkozene?

Freilich: “Het is verre van eenvoudig. Net als veel landgenoten word ik bijna persoonlijk verantwoordelijk gehouden voor alles wat er misgaat in het Midden-Oosten. Het moeilijkste is om week na week de eenzijdige leugens over Israël aan te horen. Tegen deze leugens in gaan heeft weinig zin; dan sta ik alleen. “Israël is een apartheidstaat,” roepen de communisten. ‘Israël “vermoordt” hulpverleners,’ zei premier De Croo (Open VLD), wat opzettelijkheid impliceert. Netanyahu heeft 33.000 “onschuldige” Palestijnen uitgeroeid, zei Caroline Gennez (Vooruit) in de commissie. ‘We moeten optreden tegen “etnische zuiveringen”,’ waren de woorden van Els Van Hoof (CD&V). ‘Netanyahu is een “oorlogsmisdadiger” die voor het Internationaal Strafhof in Den Haag moet verschijnen’, aldus Groen-fractieleider Wouter De Vriendt. Als je dit week na week moet aanhoren, word je daar niet vrolijk van. Onze politici hebben volgens mij dus een aandeel in de groeiende anti-Israëlhaat in onze straten door dergelijke ongenuanceerde en leugenachtige uitspraken te doen.”

Er waren zelfs anti-Israël protesten in de Kamer?

Freilich: “Ja, een paar weken geleden werd er tijdens een plenaire vergadering vanaf de bezoekerstribune geprotesteerd. Activisten riepen leuzen als ‘stop de genocide’ en gooiden briefjes naar beneden. Ik nam mijn ketting, die ik draag om de vrijlating te vragen van de gegijzelden in Gaza, van mijn nek en scandeerde met die ketting in de hand “bring them home, bring them home!” Ik zag het als mijn taak en plicht om dat te doen.”

Wat zijn uw plannen voor de toekomst?

Freilich: “Er staan natuurlijk verkiezingen voor de deur. Ik hoop er weer bij te kunnen zijn, maar dat zal alleen lukken als genoeg mensen op mij stemmen. Met de opkomst van radicale partijen lijkt de N-VA in een krimpscenario te verkeren, wat betekent dat ik zal moeten vechten voor mijn plek. Ik hoop dat de mensen beseffen dat een joodse stem in de Kamer uitermate belangrijk is… en dat ze mijn werk in andere dossiers zoals cyberveiligheid, de mondmaskersaga, bankzaken en Bpost ook weten te appreciëren natuurlijk!”

Nota: “Jammer genoeg heeft het parlement het voorstel niet gestemd en is het nu afgesloten. Ik zal het de volgende legislatuur opnieuw indienen en hopelijk met meer steun.”

Bron:
FORUM/FJO