Antwerpen, 10 Mei 2024  – Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) heeft met afkeuring kennis genomen van de volstrekt ongepaste kortstondige onderbreking van de live-uitzending uit Zweden van de halve finale van het Eurovisie Songfestival van afgelopen donderdagavond als protest tegen de deelname van Israël. De vakbonden van de VRT hebben zich verantwoordelijk gesteld voor de onderbreking en via een tekst op het tv- scherm aan de kijkers meegedeeld dat zij zich keren tegen Israël’s optreden in Gaza. Ook keren de vakbonden zich tegen de vermeende inperkingen van de persvrijheid in Israël.

Het FJO protesteert met klem tegen de volstrekt ongepaste actie van de vakbonden. Niet alleen maken zij van een entertainment programma een platform voor indoctrinatie en politieke actie, daarnaast blinkt de op het scherm geprojecteerde tekst uit door volstrekte eenzijdigheid. Met geen woord wordt de bestiale pogrom van Hamas op onschuldige Israëlische burgers van 7 oktober j.l. veroordeeld of zelfs vermeld. Ook aan het lot van nog 130 door Hamas gegijzelde burgers wordt volstrekt voorbij gegaan. Maar zelfs indien de geprojecteerde tekst wel aan minimum voorwaarden van evenwichtigheid zou hebben voldaan verwerpt en veroordeelt het FJO de vermenging van entertainment met politieke indoctrinatie als zijnde volstrekt verwerpelijk.

Voor wat betreft de persvrijheid in Israël wijst het FJO erop dat Israël de meest vrije pers van het gehele Midden- Oosten kent. Israël kent een pluriforme media- cultuur. Als land in oorlog heeft het de plicht ter bescherming van zijn burgers grenzen te stellen aan ophitsing en de verspreiding van haat. Daarom heeft het recent besloten voor de Arabische zender Al Jazeera een tijdelijk uitzendverbod af te kondigen.

 

Voor nadere info:
Hans Knoop, FJO woorvoerder-Israël expert
Barones Regina Sluszny, FJO co-voorzitter

Bron:
FJO/Hans Knoop