Het Forum der Joodse Organisaties uit haar grote bezorgdheid over recente uitspraken van bepaalde leden van de regering.

Mevrouw Caroline Gennez bijvoorbeeld, die zich in het recente verleden al moest verontschuldigen voor uitspraken die zij had gedaan over het vermeend feit dat Israël hele Palestijnse dorpen zou uitroeien, verklaarde in de pers dat het “moeilijk te vatten [is] dat Duitsland zich zo voor de kar van de Israëlische regering laat spannen”, en voegde eraan toe dat zich een cruciale vraag opdringt aan de Duitsers: “Duitse vrienden: gaan jullie echt twee keer aan de verkeerde kant van de geschiedenis staan?”

Dergelijke ongenuanceerde opmerkingen zijn onverantwoord en stellen de acties van de Israëlische regering duidelijk gelijk aan die van de nazi’s. In dit opzicht weerspiegelen ze de standpunten van mevrouw Gennez die als ronduit antisemitisch worden ervaren.

Mevrouw De Sutter heeft onlangs ook verklaard dat ze wenst dat België zou tussenkomen voor het Internationaal Gerechtshof naar aanleiding van het proces dat Zuid-Afrika heeft aangespannen tegen Israël.

Dergelijke verklaringen getuigen van opportunistische aanstellerij in deze periode voor de verkiezingen, die het antisemitisme in ons land kan aanwakkeren, temeer daar ze door bepaalde vooraanstaande media zonder enig voorbehoud worden verspreid.

Het zou volstrekt onverdraaglijk zijn om een procedure tegen Israël te steunen op basis van het Verdrag inzake de voorkoming en bestraffing van genocide, dat aangenomen werd in de nasleep van de Shoah.

Het lijkt volkomen ongepast dat de Belgische regering zou tussenkomen in de procedure die Zuid-Afrika heeft aangespannen voor het Internationaal Gerechtshof, zeker nu België het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie bekleedt, terwijl geen enkel Europees land heeft aangegeven dat het aan deze procedure wil deelnemen, zelfs niet de landen met de meest radicale standpunten ten opzichte van Israël.

Het zal integendeel interessant zijn om het standpunt te aanhoren van de Staat Israël tijdens de hoorzitting van het Internationaal Gerechtshof vandaag 12 januari 2024.

Het Forum der Joodse Organisaties wijst op de trieste evidente realiteit, die dagelijks wordt aangetoond door de feiten, met name het gebruik door Hamas van de Palestijnse bevolking en, naar wij vrezen, van Israëlische gijzelaars, als menselijk schild. Dit element wordt nauwelijks of nooit benadrukt in de media bij de verslaggeving over het conflict, wat op zich bijdraagt aan het toenemend antisemitisme.

Nu de gijzelaars op zondag 14 januari 2024 al 100 dagen in gevangenschap zullen zijn, dringt het FJO er op aan dat de regering namens België en Europa hun vrijlating zal eisen en benaarstigen, rekening houdend met het feit dat zowel hun gevangenneming als hun voortdurende detentie misdaden tegen de mensheid zijn.

 

Voor nadere info:
Mtr Philippe Scharf +32 477 521646
Barones Regina Sluszny + 32 485 757344