Persbericht FJB/SJB – 08 december 2023

Met trots en tevredenheid delen wij mee dat de heden gepubliceerde studie van het CegeSoma, die op ons initiatief en verzoek door de Belgische senaat werd opgestart, belangrijk licht werpt op de donkere episodes uit onze geschiedenis.
Deze studie, die de juridische en historische waarheden rond de NMBS en de Tweede Wereldoorlog onthult, is een direct resultaat van onze inzet en vastberadenheid om de waarheid te achterhalen.

Als grondleggers van dit onderzoek heeft onze Stichting (de opvolger van de NCJGBR*) een cruciale rol gespeeld in het bevorderen van begrip, gerechtigheid en verzoening.
Wij zijn dankbaar voor de harde inzet van alle betrokkenen en blijven ons inzetten voor het eren van de herinnering van de slachtoffers, het integreren van de lessen uit het verleden en de daaropvolgende maatregelen die genomen moeten worden samen met overheid voor onze hedendaagse maatschappij.

Eli Ringer, voorzitter
Namens de Stichting van het Jodendom van België

 

* NCJGBR – Nationale Commissie van de Joodse Gemeenschap van België voor de Restitutie

Contact: Eli Ringer, président/voorzitter Stichting van het Jodendom van België – Tel +32 475866191

*******

Communiqué de presse FJB/SJB – 08 décembre 2023

Nous sommes fiers et satisfaits de la publication de l’étude réalisée par le CegeSoma sur le rôle de la SNCB dans la déportation des Juifs et des Tziganes de Belgique pendant la Seconde Guerre mondiale. C’est en effet suite à notre requête que le Sénat a confié cette étude au CegeSoma.
Cette étude porte un éclairage sur un des épisodes les plus sombres de l’Histoire de Belgique, elle révèle des vérités historiques et juridiques concernant l’activité de la SNCB durant la Deuxième Guerre mondiale. Elle est le résultat direct de notre engagement et de notre détermination pour découvrir la vérité.

En tant qu’initiatrice de cette recherche, notre Fondation d’utilité publique (qui a succédé à la CNCJBR*) a joué un rôle crucial pour la compréhension, la justice et la réconciliation.
Nous sommes reconnaissants, pour les efforts acharnés, de toutes les personnes impliquées dans cette recherche et restons engagés à honorer la mémoire des victimes, tirer les leçons du passé et prendre des mesures en collaboration avec le gouvernement pour le bien de notre société.

Au nom de la Fondation du Judaïsme de Belgique,
Eli Ringer, président.

 

* CNCJBR: Commission Nationale de la Communauté Juive de Belgique pour la Restitution.

 

Gerelateerde artikels:

Persbericht/Communiqué FJB/SJB – 27 januari 2022 – Senaatsverzoek voor onafhankelijk onderzoek naar rol NMBS bij Jodentransport in Tweede Wereldoorlog

Bron:
Stichting van het Jodendom van België/Fondation du Judaïsme de Belgique