“Het is ergerlijk hoe sommige politieke en militaire leiders in Israël Bijbelse thema’s misbruiken om hun moordaardige optreden te legitimeren “.

Aan het woord is de bisschop van Antwerpen Johan Bonny in een open brief van zijn hand die op 9 november werd gepubliceerd in De Standaard. Die brief lichtte de bisschop op
11 november toe in een radio-interview met de VRT. Het valt op dat de bisschop verzwijgt hoe meer dan twee duizend jaar kerkelijke leiders (en dan met name van zijn kerk) moord en godsdienstoorlogen hebben gepropageerd. Kennelijk is het de bisschop niet bekend dat in vroeger eeuwen met name in het orthodox-katholieke en intens antisemitische Polen de pogroms op Joden doorgaans na de Katholieke kerkdienst plaatsvonden.
Zijn geloofsgemeenschap is wel de laatste die de Joden en Israëli’s verwijten zou kunnen maken. Tenzij de bisschop van oordeel zou zijn dat Joden niet het recht op zelfverdediging toekomt.

Bisschop Bonny richtte zich in zijn open brief primair tot zijn “joodse vrienden“. Hij wilde hen laten weten niet langer te kunnen zwijgen na alle onrecht dat dagelijks de Palestijnen in Gaza wordt aangedaan door die vermaledijde Israëli’s die daarvoor ter legitimatie Bijbelse thema’s zouden misbruiken.
Helaas hebben we van de hand van de bisschop geen open brief gezien over de aanleiding tot de oorlog. Met geen woord rept hij in zijn brief over de sadistische pogrom op onschuldige Joodse burgers (onder hen baby’s, vrouwen, en zeer bejaarde mensen) die aan Israëls reactie voorafging. Om die afgrijselijke misdaad te wreken heeft Israël geen Bijbelse thema’s nodig.

De bisschop verwijst naar zijn Joodse vrienden die hij wil laten weten diep geschokt te zijn over het naar zijn oordeel disproportionele geweld dat Israël de laatste weken heeft aangewend primair om de gijzeling van onschuldige burgers te doen beëindigen.De bisschop lijkt weinig op te hebben met de wet van de causaliteit. Hamas is de aanstichter van de oorlog en draagt verantwoordelijkheid voor de slachtoffers ook aan Gazaanse kant.

Israël heeft een aantal keren laten weten bereid te zijn tot een staakt het vuren op voorwaarde dat de gegijzelden in vrijheid zouden worden gesteld.

Bisschop Bonny tracht van Bibi (Benjamin) Netanyahu bijkans een eigentijdse Godfried van Bouillon te maken. Maar hij zit ernaast! Israël voert geen heilige oorlog en het heeft van een hoge vertegenwoordiger van een andere godsdienst geen vermaningen of onderricht over het internationaal humanitair oorlogsrecht nodig.
Het zou ons verbazen als de joodse vrienden van de bisschop hem anders zouden hebben geantwoord, als zij tenminste nog tot zijn vrienden gerekend willen worden.
Dat alles betekent niet dat wij niet open zouden staan voor kritiek en oprechte bezorgdheid over hetgeen zich al meer dan een maand afspeelt in Gaza. Sterker, we zijn er zeker van dat een geestelijke van de statuur van bisschop Bonny een positieve bijdrage zou kunnen leveren in het zetten van een stap naar vrede en beëindiging van het conflict. Maar dat bewerkstelligt hij niet met het schrijven van een volstrekt eenzijdige open brief naar de media. Gevreesd moet zelfs worden voor de reële mogelijkheid dat zijn interventie het (al dan niet sluimerend) antisemitisme in België onder zijn geloofsgenoten zal doen aanwakkeren, en hiermee het conflict uit het Midden-Oosten naar België wordt geïmporteerd.

Het lijkt nauwelijks voorstelbaar dat zijn “ joodse vrienden “ hem dit in dank zullen afnemen. Wij doen dit zeer zeker niet!

 

Voor nadere info (niet voor publicatie bestemd):
FJO – Hans Knoop, woordvoerder FJO +31 6 47082871