Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) heeft met verbijstering kennisgenomen van recentelijk publiekelijk gedane uitspraken van minister Caroline Gennez (Ontwikkelingssamenwerking) waarin zij aandringt op sancties tegen Israël en die staat zonder enig voorbehoud op voorhand schuldig verklaart aan het plegen van oorlogsmisdrijven in Gaza.

Minister Gennez wil dat het Internationaal Strafhof in Den Haag naar die vermeende misdrijven een diepgaand onderzoek instelt maar verklaart Israël op voorhand schuldig. Hiermee gaat de minister op de stoel van de rechter zitten en wenst zij Israël reeds te straffen alvorens het Strafhof besloten heeft een onderzoek naar de beschuldigingen in te stellen.
Zo wenst zij dat België geen producten meer uit Israël importeert en geen wapens meer aan dat land levert. De minister blijkt eerst en vooral slecht geïnformeerd te zijn over de modus operandi van het ICC.

Anders dan het Internationale Hof van Justitie (ICJ) neemt het Strafhof geen zaken in behandeling tegen staten, maar alleen tegen functionarissen van staten.

Enerzijds verklaart ze Israël op voorhand schuldig aan o.m. het plegen van genocide en het toepassen van collectieve straffen op onschuldige Gazanen.
Daar waar zij a priori Israël schuldig verklaart worden Hamas-terroristen op voorhand voor onschuldig gehouden en wenst zij Israël te bestraffen nog voor er een onderzoek naar haar beschuldigingen heeft plaats gevonden.

Het FJO is van oordeel dat buitenlandse betrokkenheid bij het conflict vanuit een oprechte interesse een oplossing en beëindiging van het conflict naderbij zou kunnen brengen. Minister Gennez zou zeer zeker een positieve bijdrage kunnen leveren. Eerst en vooral door zich er niet in te mengen en zich over het functioneren van het ICC eerst door deskundigen te laten informeren.

 

Voor nadere info:
FJO – Hans Knoop, woordvoerder FJO +31 6 47082871