Hierbij de reactie vanwege het Forum aan De Morgen inzake de Open brief ondertekend door 700 Vlaamse academici:

En daar was ie dan! De Open Brief van 700 Vlaamse academici (De Morgen d.d. 20 oktober l.l.) die aan de rectoren van Zeven Vlaamse universiteiten verzoeken om alle contacten met Israël te verbreken uit afschuw van en protest tegen de “humanitaire crisis en de genocidale oorlog in Gaza”.

Dat er in Gaza een humanitaire crisis is of dreigt zal door niemand worden ontkend, ook al kunnen er tal van vraagtekens worden gezet bij de berichtgeving over de situatie door de media. Bij herhaling horen of lezen we dat 2,2 miljoen Gazanen door het Israëlisch leger hermetisch zouden zijn afgesloten van de buitenwereld.

Hermetisch betekent “pot of luchtdicht”. Maar de afgelopen maanden staken dagelijks meer dan 18.000 Gazanen dagelijks de grens met Israël over. Niet om daar Joden te vermoorden, maar om er te werken. Zo er al aan de periferie van Gaza sprake zou zijn van een hermetisch afgesloten grensovergang dan zou dat alleen van toepassing zijn voor de grensposten met en naar Egypte.

 

En zo “hermetisch” bleek de grens met het vermaledijde Israël niet te zijn dat Hamas er in alle rust en onopgemerkt door het Israëlische leger aldaar tonnen aan bouwmaterialen heeft kunnen binnensmokkelen voor de bouw van een honderden kilometers lang tunnelstelsel. Kennelijk heeft Hamas er ook primaire levensbehoeften door naar Israël weten binnen te brengen. Al dagen horen we over tekorten aan van alles, maar ondertussen draait de oorlog op volle toeren door en zijn de gewone Gazanen het kind van de rekening. Alleen hun eigen corrupt en misdadig leiderschap draagt daarvoor de schuld en verantwoording.

En wat te denken van de door Israël gevoerde “genocidale oorlog”.

Israël, ontstaan na de grootste genocide in de geschiedenis, zou dus nu zelf genocide plegen. Een navranter en cynischer voorbeeld van “blaming the victim” is nauwelijks voorstelbaar.

Voor een goed begrip: in 1967 veroverde en bezette Israël in de Zesdaagse Oorlog de Gazastrook.

Enkele weken na de bezetting bleek uit een toen uitgevoerd demografisch onderzoek dat het gebied 350.000 inwoners telde. Dat aantal is thans bijna het achtvoudige. Volgens het meest recente onderzoek wonen er 2,2 miljoen Gazanen van wie de helft onder de achttien jaar oud is. De prognose luidt dat dit aantal in 2050 zal zijn toegenomen tot 4,7 miljoen. Genocide???

Joden hebben in de bijna zes millennia van hun bestaan nog nimmer genocide op welk ander volk dan ook gepleegd en doen dat ook thans niet. Knessetleden hebben bij het zien van lijken van Gazanen niet staan te dansen zoals dat andersom in het Iraanse parlement bij het tonen van beelden van verminkte Israëlische slachtoffers wel het geval was. Israël heeft niet in zijn onafhankelijkheidsverklaring de verjaging van en moord op alle moslims ter wereld verankerd, zoals dat andersom voor Joden wel het geval is binnen het handvest van Hamas.
Met de kreet “van de rivier tot de zee” kan niet anders worden verstaan dan de oproep tot genocide op joden. Het blijkt de 700 Vlaamse academici allemaal niet te deren. De vraag lijkt gerechtvaardigd wat bij hen prevaleert. Compassie met onschuldige Palestijnen of haat jegens niet minder onschuldige Israëli’s?

Sinds de 7 oktober pogrom en het terechte en te verwachten antwoord daarop zien we wereldwijd een opleving van het antisemitisme. Ik heb de open brief vele malen herlezen maar zelfs een obligate veroordeling (desnoods in een bijzin) van het antisemitisme heb ik niet kunnen aantreffen! Wel staat de brief bol van de verwijten aan Israël dat het humanitair oorlogsrecht zou schenden door de burgerbevolking in Gaza te viseren en in feite te laten verhongeren en uitdrogen. De Israëlische reactie op de pogrom (het woord wordt door de academici consequent vermeden!) zou disproportioneel zijn.

Ik ben geneigd de 700 academici te vragen welke reactie zij wel proportioneel achten? Zouden ook Joden baby’s de keel moeten doorsnijden of levend in de armen van hun moeder moeten verbranden? De moordlust die we van de zijde van Hamas hebben gezien is dusdanig bestiaal dat er simpelweg geen proportionele reactie tegenover kan worden gesteld.

Dat alles betekent niet dat we geen compassie mogen hebben met onschuldige Palestijnse burgers. Maar hun lijden is de resultante van het misdadig en corrupt leiderschap van Hamas dat bijkans voor de eigen bevolking een even groot gevaar vormt als voor de “zionistische vijand” en met haar het gehele vrije en beschaafde westen.

 

Hans Knoop is oud- journalist en correspondent in Israël. Hij treedt tevens op als woordvoerder van het Forum der Joodse Organisaties in Antwerpen

Bron:
FORUM/Hans Knoop