Op de bestiale pogrom van Hamas op Joden past slechts een keiharde veroordeling, niet gevolgd door het onvermijdelijke “mààr”, schrijft Hans Knoop. Hij stoort zich aan de vele nuances die aangevoerd worden bij het veroordelen van de dodelijke aanval van Hamas van vorig weekend.

Voor vrijwel de gehele wereld kwam de massale aanval van Hamas op onschuldige Israëlische burgers en militairen als een complete en ongewenste verrassing.

Had Israël maar tijdig naar de in Vlaanderen bekende experts geluisterd. Dan zou het tijdig de juiste maatregelen hebben kunnen nemen en daarmee het leven van honderden burgers en militairen hebben kunnen redden. Een van de prominente usual suspects is bij ons, onder meer, Ludo Abicht. Maar ja, die eigenwijze en arrogante Israëli’s vertrouwden liever op hun geavanceerde informatietechnologie en luchtafweersysteem dan op de inschatting en analyses van een te zake kundige Vlaming.

Het moge juist zijn dat de aanval en bestiale moordpartij onverwacht kwam, de betweterige reacties van heel wat stemmen uit de anti-Israël hoek, waren allerminst onverwacht, en de daarin geventileerde beoordeling van het conflict al evenmin. Ze konden haast op voorhand worden voorspeld.

Voor de goede orde en volledigheid; vrijwel zonder uitzondering zijn ook de al dan niet zelfbenoemde experts het eens dat de wereld onvoorwaardelijk de Hamas aanval dient te veroordelen. Maar dan volgt de onvermijdelijke “mààr”. Velen zijn van oordeel dat Israël zelf aan die oorlog schuld draagt door de Palestijnen het leven zuur te maken, en dat al gedurende vele decennia.

Waar men op die manier echter aan voorbijgaat, is de werkelijke oorzaak van het conflict en de zoveelste oorlog in de regio.

De oorlog is niet het gevolg van de Israëlische bezetting en daarmee gepaard gaande misère voor de Palestijnen. De oorlog en ellende voor de Palestijnen zijn het gevolg van het feit dat Hamas in het handvest de vernietiging van de staat Israël als primaire doelstelling van die beweging aanmerkt. De staat Israël mag van Hamas niet bestaan, en dient met alle denkbare middelen te worden geëlimineerd. Het handvest gaat zelfs nog verder. Hamas duldt geen Joden in het voormalige Palestina en is daarover glashelder. Niet alleen Israël moet worden vernietigd, maar alle Joden in de wereld.

Waarom komt dit element zo weinig aan bod wanneer deze aanval geduid in nieuwsberichten uitgelegd wordt? Nu horen wij te vaak Israël-bashers, die eerst het bestiale optreden van Hamas zogenaamd onvoorwaardelijk veroordelen, maar dan de kans schoon zien om als oorzaak van de oorlog de schuld eenzijdig bij Israël te leggen.
Akkoord, zij zullen de bestiale moordzucht van Hamas zeker afkeuren. Beelden van door de straten gesleepte lijken van Israëli’s zullen ook hen zeker te ver gaan. Maar dat ze worden gedood is – daar komt het op neer- de schuld van Israël zelf.

Ten slotte: even weinig wordt gesproken over het feit dat Israël in 2005 unilateraal de bezetting van Gaza ophief en later alle Israëlische nederzettingen in het gebied ontruimde. Het gebied zou als het in vrede met Israël zou hebben willen leven het Singapore van het Midden-Oosten hebben kunnen worden. Maar nadat de laatste Israëlische soldaten het gebied verlieten, startte Hamas een barrage raketbeschieting op Zuidelijk Israël en nam deze terreurorganisatie de facto het bestuur van Gaza over van de PLO. In de zeventien jaar van Hamas- bestuur en raketregens op Israël heeft het land vier oorlogen moeten voeren om te voorkomen dat de raketten onschuldige burgerslachtoffers zou maken.

Hoe terecht die oorlogen vanuit Israëlisch perspectief waren is de wereld de afgelopen dagen pijnlijk duidelijk geworden. Hamas voert geen oorlog, maar is bezig met het uitvoeren van een middeleeuwse pogrom op Joden.

Daarvoor passend is slechts een keiharde en onvoorwaardelijke veroordeling, niet gevolgd door het onvermijdelijke en voorspelbare, mààr!

Wat de wereld vorige week meemaakte was de grootste pogrom op Joden sinds de massaslachting in Babi Jar in Kiev. Dat Israël hard zou terugslaan en daartoe internationaal-rechtelijk volledig was gelegitimeerd, kon ook op voorhand worden voorspeld.

Door de bestiale moordpartij van Hamas met het harde antwoord van Israel op een lijn te stellen kiest men in feite voor Hamas. Bij een dergelijk bestiale moordpartij past geen genuanceerde reactie, maar een keiharde en ondubbelzinnige veroordeling van Hamas.

Toen vorige week op de Nederlandse TV aan de ex-minister van Buitenlandse Zaken de vraag gesteld werd of hij wel begrip voor het optreden van Hamas kon opbrengen gaf hij het enige passende korte antwoord.

Nee, hij kon er géén begrip voor opbrengen en deed dat dan ook niet. Ik doe dat evenmin, al erken ik dat de Gazanen al jaren het kind van de rekening zijn. Zij worden getiranniseerd door Hamas dat niet alleen misdaden tegen Joden pleegt, maar evenzeer tegen de eigen bevolking.

 

Hans Knoop is journalist en oud-correspondent in Tel Aviv voor AVRO radio/TV en De Telegraaf. Hij is woordvoerder van het Forum van Joodse Organisaties (FJO), en schrijft deze bijdrage in eigen naam.

Gepubliceerd in Knack op 13 oktober 2023 link: https://www.knack.be/nieuws/wereld/hamas-pleegt-niet-alleen-misdaden-tegen-de-joden-maar-terroriseert-ook-de-eigen-bevolking/

Bron: