Antwerpen, 24 mei 2023 – Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) heeft met afschuw kennis genomen van onaanvaardbare uitspraken van de woordvoerder van het bedrijf Value Trading die recent in de pers zijn verschenen, en veroordeelt deze ten zeerste.

Het is volkomen ongepast dat dit bedrijf, zelf het voorwerp van aanhoudend en breed gedragen maatschappelijk protest tegen haar betreffende zwaarwichtige aantijgingen van gevaarlijke vervuiling, zich tracht te verdedigen door er een “Joods” probleem van te maken.

De gezondheidskwestie is geen Joodse issue. De christelijke en moslim medeburgers, al dan niet gelovigen of atheïsten, zijn hiermee even bedreven, maar enkel de Joden worden uitgekozen als mikpunt van de tirades van de woordvoerder van Value Trading.

Zonder zich in het gezondheidsdebat te willen mengen, betreurt het FJO dat Value Trading er niets beter op vindt dan naar oude stigmatiserende stereotiepen terug te grijpen : de “Joden” zijn er blijkbaar op uit om het bedrijf te pesten om hun grond goedkoop te kunnen inpikken. Zulk antisemitisch discours zou passen in de jaren 30 in Nazi Duitsland, niet in België anno 2023 en valt niet te tolereren.

Het FJO eist per kerende onmiddellijke schriftelijke excuses aan de Joodse gemeenschap en behoudt zich alle rechten voor.

Indien die er niet snel en afdoende komen behoudt het FJO zich het recht voor om gebeurlijk over te gaan tot het nemen van de gepaste juridische stappen.

Het FJO roept op tot respect van de medemens en het zich onthouden van enige stigmatisering van de Joodse gemeenschap.

 

Voor nadere info :
Mtr. Philippe Scharf, co-voorzitter FJO

Bron:
FJO