Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) start
haar derde enquête in 13 EU-lidstaten om onderzoek te doen naar
de ervaringen van antisemitisme en het leven van Joodse mensen.

–> Ga naar eujews.eu en doe mee

Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten wil graag
de meningen horen van personen van 16 jaar en ouder die zichzelf
als Joods beschouwen en die in een van de EU-lidstaten wonen
die zijn geselecteerd voor het onderzoek.

Deelnemen kan tot 26 maart 2023. U kan uw voorkeurtaal kiezen.