From L to R: Belgian Senator Karl Vanlouwe, Hungary's Ambassador Tamás Iván Kovács, Bahrain's Ambassador Abdulla Bin Faisal Al Doseri, UAE Ambassador Mohammed Al Sahlawi, Israel's Deputy Chief of Mission Hadassah Aisenstark, U.S. Ambassador Michael Adler, Morocco's Ambassador Mohammed Ameur and MP Michael Freilich.

Abraham Accords celebrated in Brussels

Onder auspiciën van parlementsleden Michael Freilich en Karl Vanlouwe werd op 13 september de tweede verjaardag van de ondertekening van de Abraham-akkoorden gevierd in het parlement. De ambassadeurs van de verschillende ondertekenende landen waren aanwezig, samen met een schare vooraanstaande gasten. Naast toespraken en een videopresentatie werd een plechtig boek die deze verjaardag markeerde ondertekend door de aanwezigen.

Op 15 september 2020 werden de Abraham-akkoorden tussen Israël en verschillende Arabische landen ondertekend op het gazon van het Witte Huis in Washington D.C. De akkoorden luidden een nieuw tijdperk in van vriendschap, handel en samenwerking in het Midden Oosten.

Op de foto, van L naar R:  Senator Karl Vanlouwe,  Ambassador Tamás Iván Kovács, Bahrain’s Ambassador Abdulla Bin Faisal Al Doseri, UAE Ambassador Mohammed Al Sahlawi, Israel’s Deputy Chief of Mission Hadassah Aisenstark, U.S. Ambassador Michael Adler, Morocco’s Ambassador Mohammed Ameur and Kamerlid Michael Freilich.

Uit de toespraken van de genodigden:

Kamerlid Michael Freilich:
“De Abraham-akkoorden vormden een keerpunt in het Midden-Oosten. Ze luidden niet alleen echte vrede in tussen Israël en verschillende Arabische staten, maar werkten ook als een katalysator voor positieve betrekkingen tussen joden en moslims in de hele wereld. Ik hoop dat Europa en België een actieve rol zullen spelen bij het bevorderen van deze akkoorden als een manier om de strijd tegen racisme en antisemitisme te versterken en te komen tot meer wederzijds begrip en tolerantie in het buitenland en in de EU.”

VS ambassadeur, Michael Adler:
“De Verenigde Staten zijn er trots op een partner te zijn geweest bij het tot stand brengen van de Abraham-akkoorden in 2020. Op deze tweede verjaardag waren we verheugd hier samen te zijn om de diplomatieke successen, de gesmede vriendschappen en de exponentiële economische groei als gevolg van deze akkoorden te vieren. Zoals altijd blijven de Verenigde Staten een partner in de normalisering van de betrekkingen tussen Israël en landen in de moslimwereld.”

Marokkaans ambassadeur, Mohammed Ameur:
“De beslissing om de diplomatieke betrekkingen tussen onze twee landen te herstellen maakt deel uit van een duizendjarige geschiedenis van vreedzame coëxistentie tussen Marokkanen van het Joodse geloof en hun landgenoten van het Moslim geloof.

Deze co-existentie werd het krachtigst geïllustreerd door de weigering van wijlen Majesteit Koning Mohammed V om tijdens de Tweede Wereldoorlog Marokkaanse Joden uit te leveren aan de nazi’s. Als erkenning voor dit historische gebaar werd Zijne Wijlen Majesteit Koning Mohammed V benoemd tot Rechtvaardige onder de Volkeren in Yad Vashem.”

Israel, Deputy Chief of Mission, Hadassah Aisenstark:
“De deugd van de vrede brengt vele zegeningen. Tot op heden werden talrijke overeenkomsten inzake economische en wetenschappelijke samenwerking tussen de partijen geïnitieerd. Er zijn rechtstreekse vluchten tussen onze landen aangelegd, waardoor de landen zijn opengesteld voor massatoerisme. De onderlinge handel heeft een enorme groei doorgemaakt, waaruit het enorme economische potentieel van deze akkoorden blijkt.

Het is onze oprechte hoop dat in de nabije toekomst meer landen, zowel in het Midden-Oosten als daarbuiten, dit voorbeeld zullen volgen en zich bij de kring van vrede zullen aansluiten.”

Ambassadeur van de VAE, H.E. Mohammed Al Sahlawi:
“De ondertekening van de Abraham-akkoorden in september 2020 markeerde een moedige en belangrijke stap naar het bereiken van vrede in het Midden-Oosten en de VAE zullen alle inspanningen blijven steunen om de stabiliteit en veiligheid voor mensen in de hele regio te vergroten.

Het is belangrijk om belangrijke historische mijlpalen zoals de ondertekening van de Abraham-akkoorden te vieren. Ik prijs de heer Freilich en zijn collega’s voor het organiseren van dit evenement en voor het feit dat zij zoveel doen om de interreligieuze tolerantie te bevorderen en de Belgen van alle godsdiensten en overtuigingen dichter bij elkaar te brengen.”

De ambassadeur van Bahrein, de heer Abdulla Bin Faisal Al Doseri, zei dat zijn land een trotse sponsor is van de akkoorden en dat Bahrein altijd open heeft gestaan voor het Joodse volk, waarbij hij wees op verschillende synagogen die al meer dan 100 jaar in het Koninkrijk bestaan. “De Abraham-akkoorden bevorderen het samenleven tussen naties en dit zal vrede en welvaart bevorderen”.

Ambassadur van Hongarije dr. Tamás Iván Kovács
“Hongarije was het enige EU-land dat tijdens de ondertekening aanwezig was in het Witte Huis. Wij hebben deze historische overeenkomst gesteund omdat zij een einde maakte aan de uitzichtloosheid in het Midden-Oosten en de regio in de richting van vreedzame samenleving en wederzijds respect bracht. Daarom zijn wij de deelnemende landen, en hier in ons gastland, parlementslid Michael Freilich persoonlijk dankbaar voor dit belangrijke herdenkingsinitiatief.”

Senator Karl Vanlouwe nam het slotwoord:
“Niet alleen stellen de akkoorden de norm voor vreedzame samenwerking, ze hebben ook een vruchtbare bodem gelegd voor nauwere handelsbetrekkingen en vrijhandelsovereenkomsten die economische groei en opwaartse sociale mobiliteit als gevolg hebben.”

[Bron: Joods Actueel]

Voorzitter Mevr. Regina Suchowolski-Sluszny vertegenwoordigde het Forum op deze plechtigheid.
****

Abraham Accords celebrated in Brussels

To celebrate the second anniversary of the Abraham Accords, Ambassadors to Belgium of the various signatory countries, the United Arab Emirates, Israel, the United States, Bahrein and Morocco, stand together in the Belgian parliament in Brussels on Tuesday (13 September) as they hailed the “historic” accords which opened a new chapter of peace and prosperity for the region and beyond, writes Yossi Lempkowicz.

Two years ago, on 15 September 2020, the Abraham Accords between Israel and several Arab nations were signed on the White House lawn in Washington DC, marking a real turning point in the Middle East.

To celebrate this second anniversary, Ambassadors to Belgium of the various signatory countries, the United Arab Emirates, Israel, the United States, Bahrein and Morocco, stand together in the Belgian parliament in Brussels on Tuesday as they hailed the ‘’historic’’ Abraham Accords which opened a new chapter of peace and prosperity for the region and beyond. Hungary’s ambassador was also present as his country was the sole EU member state to be represented at the signing ceremony in Washington.

Each ambassador spoke about the Abraham Accords during a conference initiated and hosted by Belgian MP Michael Freilich and Senator Karl Van Louwe.

“The Abraham Accords can act as a positive catalyst for us in Europe as well. I hope that the EU and Belgium will play an active role in promoting these accords,” said Freilich, who deplored that “unfortunately Europe is standing on the sidelines”. He called on the Europeans “to fully embrace the accords”.

Moroccan Ambassador to Belgium Mohamed Ameur recalled the role of the successive Moroccan Kings in advancing relations with Israel and the fact that Moroccans are proud of their Jewish heritage.

“The decision to restore diplomatic relations between Morocco and Israel is part of a millennial history of peaceful coexistence between Moroccans of the Jewish faith and their compatriots of the Muslim faith. This coexistence found its most powerful illustration in the refusal of the late Majesty, King Mohammed V, to hand over Moroccan Jews to the Nazis during WWII. In recognition of this historic gesture, His Late Majesty King Mohammed V was named as a Righteous Among the Nations in Yad Vashem.”

More than one million Israelis are from Moroccan origin. They have maintained strong ties with Morocco. “Peace between Israel and Morocco is not only between nations but also between peoples,” the ambassador said. He also noted that relations between the two countries in several sectors are growing very fast.

“Morocco will continue to make efforts to advance peace and the resolution of the Palestinian question on the basis of a two-state solution,” the ambassador said.

All the diplomats insisted on the opportunities created by the Abraham Accords for the region. “The signing of the Abraham Accords declaration in September 2020 marked a courageous and important step towards achieving peace in the Middle East. They have paved the way for a brighter future for the region. The UAE will continue to support all efforts to enhance stability and security for people across the region,” said UAE Ambassador Mohamed Al Sahlawi. “My country believes that this is only a starting point for the region.”

Bahrain’s ambassador Abdullah Bin Faisal Al Doseri explained that the region needs another approach to reach prosperity and stressed that his country is promoting coexistence between all communities. “Bahrain has always stood open for the Jewish people,” he said, pointing to various synagogues that have existed in the Kingdom for over 100 years. “The Abraham Accords promoting coexisting between nations and this will promote peace and prosperity,’’ he added. He also insisted that the accords “are not against anyone”.

The Abraham Accords were initiated by the United St ates. “On this second anniversary, we were thrilled to be here together to celebrate the diplomatic successes, the friendships forged, and the exponential economic growth resulting from these agreements,” said US Ambassador Michael Adler.

“As ever, the US remains committed as partners in the normalization of relations between countries in the Muslim world and Israel,” he said, expressing the hope that many other countries will join Abraham Accords.

The signing of the Abraham Accords at the White House in Washington DC on September 15, 2020.

He continued: “Common efforts to build bridges and create new avenues for dialogue will lead to a tangible improvement of the life of the Palestinians and to progress towards the goal of negotiating peace between Israelis and the Palestinians.”

Israel was represented by the Deputy Chief of Mission in Belgium, Hadassah Aisenstark. as the new ambassador has not yet presented her credentials to the King.

“The virtue of peace brings many blessings. To this day, numerous agreements on economic and scientific cooperation have been initiated between the parties. Direct flights were launched between our countries, opening up the markets for mass tourism. Mutual trade has surged dramatically, demonstrating the enormous economic potential of these Accords,” she noted.

“It is our hope that more countries will follow the circle of peace in the near future,” she said.

[Bron: Euroreporter.co]