Barones Regina Suchowolski-Sluszny; Foto Moshe Yonathan ©

Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) feliciteert haar voorzitter mevr. Regina Sluszny met haar benoeming als barones door Zijne Majesteit Koning Filip die haar in de adel heeft verheven.

Het is de logische en welverdiende erkenning voor het jarenlang toegewijd werk van barones Regina Sluszny ter herinnering aan de Shoah en de joodse waarden in België en daarbuiten, en de bijzondere aandacht die zij hiervoor bij jeugd in de scholen en andere instanties kon teweegbrengen. Haar werk zowel binnen de vzw Het Ondergedoken Kind als in het Forum der Joodse Organisaties heeft zeer grote maatschappelijke relevantie en is actueler dan ooit.

Met onvermoeibare inzet, heeft mevrouw Sluszny vanuit haar eigen ervaringen tijdens de tweede oorlog als joods ondergedoken kind in België, heel haar leven lang op onbaatzuchtige wijze geijverd voor het overbrengen van een positieve joodse boodschap van hoop en de maatschappij te attenderen aan de herinneringsplicht en de gevaren van het antisemitisme.

Het voltallig bestuur van het Forum der Joodse Organisaties is bijzonder trots op de vele verwezenlijkingen van barones Sluszny en kijkt er naar uit om nog vele jaren met haar te kunnen samenwerken.

Co-voorzitter Mtr. Philippe Scharf namens het bestuur van het Forum der Joodse Organisaties

 

Voor nadere info (niet voor publicatie bestemd):
FJO – Mtr. Philippe Scharf +32 477 521646

Bron:
FJO/Mtr Philippe Scharf