Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) verwelkomt de verwerping door het Brussels parlement van het voorstel tot verbod op onverdoofd slachten.
Het FJO is verheugd dat het Brussels parlement oog heeft gehad voor de uitermate belangrijke vrijheid van godsdienst dat gevrijwaard dient te worden. Het garanderen van de godsdienstvrijheid is sinds lang verankerd als hoeksteen van onze tolerante democratische maatschappij in al haar diversiteit.
De symboliek hiervan is niet te onderschatten. Het gaat hierbij om een signaalfunctie vanuit de hoofdstad van Europa en het FJO hoopt dat andere deelstaten in dit land alsook andere Europese landen zich door het Brusselse voorbeeld zullen laten leiden.
Dit is een belangrijke overwinning voor de vrijheid van godsdienst en de democratie en het stemt ons hoopvol naar de toekomst toe.

Voor nadere info (niet voor publicatie bestemd):
FJO, Mtr Philippe Scharf , co-voorzitter en algemeen woordvoerder : +32 (0)477 521 646

Bron:
FJO