De 100-jarige verzetsstrijdster Andrée Geulen-Herscovici is op woensdag 1 juni overleden in een rusthuis in Brussel (Elsene).

Zij heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan 300 joodse kinderen persoonlijk gered van een gewisse dood.

Andrée Geulen was een 20-jarige lerares in een Brusselse school toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Toen er in mei 1943 een razzia zou plaatsvinden in het internaat tijdens Shavoeot (Pinksteren), waarschuwde ze de joodse families om de kinderen te redden.

Nadien besloot zij toe te treden tot de verzetsbeweging “Comité de Défense des Juifs” (Joods Verdedigingscomité). Niemand, en ook niet haar familie, was op de hoogte van haar verzetsstrijd. Zij maakte deel uit van een comité van 13 joodse en niet-joodse personen die erin slaagden om bijna 3.000 joodse kinderen te doen onderduiken, door hen onder te brengen bij katholieke families en in kloosters.

Na de bevrijding blijft Andrée betrokken bij de Joodse gemeenschap in België. Ze zet zich in voor de Aide aux Israélites Victimes de la Guerre (AIVG), de opvolger van het JVC die sociale hulp biedt aan Joodse oorlogsslachtoffers. Ze houdt ook steeds contact met de kinderen die ze had helpen verbergen.

Zij werd in maart dit jaar nog benoemd tot ereburger van Elsene, tijdens een ceremonie waar onze voorzitster Regina Suchowolski-Sluszny ook het woord heeft genomen. Regina bracht op verzoek van haar dochters het verhaal van 2007 toen Andrée het ereburgerschap van de Staat Israël in een ceremonie aan het Yad Vashem Holocaustmemoriaal in Jeruzalem mocht ontvangen, tijdens een internationale conferentie over ondergedoken kinderen in België.
Reeds in 1989 werd Andrée Geulen-Herscovici erkend als “Rechtvaardige onder de Volkeren”.

Het Forum wenst haar familie veel sterkte met dit groot verlies.

 

Meer info via link Yad Vashem: https://www.yadvashem.org/righteous/stories/geulen-herscovici.html
en Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9e_Geulen