Toespraak door Annelies Verlinden, Minister van Binnenlandse Zaken

“… Ik sta hier vandaag voor u als iemand die diep is geraakt door de gruwelen die door een onmens aan zijn medemens kon worden aangericht.
Het woord onmens is hier bewust gekozen.
Het Yiddish heeft een woord dat zo specifiek is aan het Jodendom, dat het maar moeilijk kan worden vertaald in andere talen, zonder die bijbelse connotatie die enkel het Yiddish eraan geeft. Je bent een “Mensch”, een mens. Mens zijn in de Joodse cultuur is een keurmerk, een Hechsher van de mens. Het is een kwaliteitslabel dat aan de mens wordt gegeven, met karakteristieke kenmerken die hem of haar in zijn hoogste moreel gezag raken. …” (lees hier verder in PDF Toespraak Minister Annelies Verlinden)

Toespraak Bart De Wever, burgemeester Stad Antwerpen

“… Vandaag en op deze plaats wil ik samen met u 2 belangrijke zaken onderstrepen:
Ten eerste. Wie meende dat het antisemitisme voor eens en voor altijd zou zijn verdwenen, wordt vandaag met anti-Joodse oprispingen, misprijzen, agressie en moordend geweld geconfronteerd. Niet enkel en alleen in het Rusland van Poetin overigens. Ook in het Midden-Oosten en in Israël. En nog dichterbij huis, in pakweg Parijs, mogen we even onderhuidse als gevaarlijke antisemitische sentimenten niet achteloos wegwuiven of minimaliseren. … ”  (lees hier verder in PDF Toespraak Burgemeester Bart De Wever)

 

Toespraak door Nadine Iarchy-Zucker, dochter van oud-strijder

“Vandaag wil ik u het verhaal meegeven van vier Antwerpse broers tijdens WO II.
De oudste drie zijn in Antwerpen geboren tussen 1910 en 1914. De jongste werd in 1915 in Nederland geboren. Het gezin was uit België naar het neutrale Nederland gevlucht, want de ouders waren in Krakau geboren, stad die behoorde tot de ‘dubbelmonarchie’ Oostenrijk – Hongarije, die de vijand was. … ” (lees hier verder in PDF Toespraak Nadine Iarchy-Zucker)

Bron:
Foto's © Fabrice Debatty Fotography