Beste vrienden,

U vindt hier de reactie van het O.C.J.B. op het video-clipje uitgezonden op de VRT – ‘De Ideale Wereld’ (DIW) op 07 april j.l. –

Cent Wafers koekjes in een parodie op Schindler’s List: gelaakt!

De oorlog in Oekraïne heeft reeds een zeer groot aantal mensenlevens opgeëist en veel materiële schade berokkend. In het oosten van Oekraïne leed een koekjesfabriek van de voedselketen Mondelez International zware schade. De directie heeft besloten de koekjesproductie, waaronder Cent Wafers, stop te zetten wat tot een penurie in de bevoorrading kan leiden.

Het VRT programma “De Ideale Wereld” (DIW), uitgezonden op donderdag 07 april 2022, pikt het mogelijks, of dreigend (tijdelijk) tekort aan Cent Wafers koekjes (en zonnebloemolie) uit de Oekraïense oorlog om de vermaarde en meesterlijke film Schindler’s List (Steven Spielberg, 1993) te parodiëren. In een video-clip van enkele minuten wordt Oskar Schindler, die in de Tweede Wereldoorlog in zijn emailfabriek in Polen tewerkstelling verschafte aan meer dan duizend joden, en hen zo het leven spaarde, voorgesteld als de oprichter van een koekjesfabriek waar Cent Wafers geproduceerd worden dankzij de tewerkstelling van de Joden. Wordt in die wansmakelijke transpositie van de éne oorlogssituatie naar de andere gesuggereerd dat de wereld een Oskar Schindler nodig heeft die goedkope arbeidskrachten, Joden tewerkstelt om de wereld van Cent Wafers te bevoorraden? Heeft een ideale consumptie maatschappij een nazi programma nodig om zich in stand te houden? Of nog meer, een ideale wereld zonder Joden? Die gruwelijke geschiedenis is iedereen bekend, waarom hiermee schertsen? De scene waarin de kijker de vrachtwagens uit het bedrijf Schindler’s Jodenkoeken B.V. ziet wegrijden raakt de complottheorie – alsof de Joden de wereld in handen zouden hebben – en maakt allusie op een einde hiervan? Het einde van het filmpje maakt een sprong in tijd en plaats. We zijn in Jeruzalem, aan de Kotel, 50 jaar later, en zien joodse vrouwen en kinderen Cent Wafers koekjes op het graf van Oskar Schindler leggen. De allusie op het steentje dat de Joden op het graf leggen om hun dierbare overledenen te herdenken en te eren is duidelijk. De transpositie van een steentje, met een diepe symbolische inhoud, naar een Cent Wafers koekje, wekt een walgelijke hilariteit op.

De video-clip stelt droevige en nijpende vragen. Droevige vragen: meer dan 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog hebben we nog niet geleerd om eerbiedwaardig om te gaan met de donkerste periode van de Joodse en Europese geschiedenis, en hebben we de fijngevoeligheid nog niet aangekweekt om niemand te kwetsen, maar de wonden te helen. Nijpende vragen: totalitaire ideologieën en regimes zijn nog steeds een inspiratiebron voor hedendaagse machthebbers. Macht verblindt, en geweld strooit zand in de ogen, niet willen zien! En toch, de oorlog in Oekraïne staat voor de deur.

En de vrije meningsuiting in dat alles? Laten we van dit democratisch principe geen misbruik maken, maar hanteren als een nobele waarde die creativiteit en culturele rijkdom produceert, met fijnzinnigheid!

Maar het filmpje spoort ook aan om degelijk werk te maken van de geschiedenis, en de overlevering van de Sjoa aan te moedigen.

Jammer dat de VRT als overheidsinstelling, dus gefinancierd door de burgers, zich overgeeft aan dergelijke respectloze en wansmakelijk producties! We kunnen beter! Aan de slag voor hogere waarden!

Ds. H. Sinnaghel en L. Verbouwe
O.C.J.B. Overlegorgaan van Christenen en Joden in België

 

Hieronder de link van het problematische filmpje.

https://www.youtube.com/watch?v=XkJdDiitVTA

Bron:
O.C.J.B. Overlegorgaan van Christenen en Joden in België