Het Forum der Joodse Organisaties verwerpt met klem de beschuldigingen die Amnesty International in het recente rapport over Israël aan de Joodse staat heeft geuit.

Met name de framing van Israël als een “Apartheidsstaat” en de stichting van de enige democratie en rechtsstaat in de regio als zijnde “racistisch” ervaart het FJO als onvervalst antisemitisch. Ook conform de door tal van staten aanvaarde definitie van antisemitisme van de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) dient het recente Amnesty rapport als antisemitisch te worden gediskwalificeerd.

Het FJO wijst erop dat binnen de erkende grenzen van de staat Israël alle burgers voor de wet gelijk zijn.

Voor Palestijnen in bezet gebied geldt militair bestuur en afzonderlijke wetgeving. Op basis van een beslissing van het Israëlisch hooggerechtshof kunnen echter ook Palestijnen in door het leger bestuurde gebied zich tot de hoogste burgerrechter wenden.

Door het Joodse volk terugkeer naar het land van hun voorvaderen te ontzeggen als zijnde “racistisch” en de stichting van een eigen staat door Joden te verwerpen wordt door Amnesty aan Joden als enige volk ter wereld het recht op zelfbeschikking onthouden. Het uitzonderen van Joden als enige volk ter wereld van het recht op zelfbeschikking is zondermeer antisemitisch en fundamenteel in strijd met de eigen beginselen van Amnesty dat immer claimt voor de rechten van ALLE volkeren ter wereld op te komen.

Voor een uitgebreide inhoudelijke analyse van het rapport zie bijgaande link.
(in samenwerking met onze Nederlandse collega’s van het CIDI)

 

Voor nadere info:

FJO – Hans Knoop, woordvoerder – Israël expert +32 (0)498 432451

Bron:
FJO/Hans Knoop, CIDI