Persbericht FJB/SJB – 27 januari 2022 –
Senaatsverzoek voor onafhankelijk onderzoek naar rol NMBS bij Jodentransport in Tweede Wereldoorlog

De Stichting van het Jodendom van België is tevreden vandaag te mogen vernemen dat haar verzoek daterend van eind 2018 voor een onderzoek naar de rol van de NMBS bij de deportatie van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog eindelijk door de Senaat in overweging is aangenomen.
Inderdaad, vandaag deze 27 januari 2022 zal de Senaat het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (Cegesoma) vragen om een diepgaand onderzoek te doen naar de rol van de NMBS in het vervoer van gedeporteerden.

Dit verzoek om onderzoek volgt op de resolutie van de Kamer van 4 april 2019, voorafgegaan door het voorstel van 25 februari 2019 met betrekking tot het uitvoeren van een onderzoek naar de rol van de NMBS tijdens de Tweede Wereldoorlog.”

De datum van de aankondiging kan geen toeval zijn, het is historisch, 27 januari is de “Internationale dag ter herdenking aan de slachtoffers van de Holocaust”, de verjaardag van de bevrijding van het kamp Auschwitz.

Eli Ringer, voorzitter Stichting van het Jodendom van België

****************

Communiqué de presse FJB/SJB – le 27 janvier 2022 –
Demande du Sénat d’une enquête sur le rôle de la SNCB dans la déportation des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale.

La Fondation du Judaïsme de Belgique est satisfaite d’apprendre que sa demande d’enquête initiée fin 2018 sur le rôle de la SNCB dans la déportation des Juifs durant la Seconde Guerre Mondiale a enfin été prise en considération par le Sénat.

En effet, aujourd’hui ce jeudi 27 janvier 2022, le Sénat va demander au Centre d’étude Guerre et Société (Cegesoma) de mener une enquête approfondie sur le rôle de la SNCB dans le transport des déportés.
Cette demande d’enquête fait suite à la résolution adoptée par la Chambre le 04 avril 2019, précédée par la proposition déposée le 25 février 2019 relative à la réalisation d’une enquête sur le rôle joué par la SNCB durant la Seconde Guerre Mondiale.”

La date de l’annonce ne peut être un hasard, elle est historique, le 27 janvier étant la “Journée Internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste”, anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz.

Eli Ringer, president de la Fondation du Judaïsme de Belgique

****************

Contact: Eli Ringer, président/voorzitter Stichting van het Jodendom van België – Tel +32 475866191