Het Forum der Joodse Organisaties neemt met enorme droefheid kennis van het heengaan van Rav David Lieberman z”l, opperrabbijn van de Shomre Hadas gemeenschap van Antwerpen en een buitengewone persoonlijkheid.

Opperrabbijn Lieberman werd geboren in Keulen in 1925 en verhuisde kort nadien naar Antwerpen.  Hij liep school in de Jesode Hatora in Antwerpen en de Jeshiva in Heide.

Na de tweede wereldoorlog verdiepte hij zich in de Joodse leer in de Verenigde Staten van Amerika waar hij rabbijn werd in 1949. Onder impuls van de toenmalige Lubavitcher Rebbe begon hij zijn carrière in Chicago en vervolgde die later in Detroit waarbij hij telkens religieus leiderschap met een grote inzet in Torah onderwijs combineerde.

In 1980 keerde hij terug naar Antwerpen, de stad waarin hij opgroeide als kind, om er de prestigieuze positie van Opperrabbijn van de Shomre Hadas gemeenschap aan te nemen.

Decennialang heeft opperrabbijn Lieberman gefungeerd als spirituele leider van de joodse gemeenschap in Antwerpen.  Hij was alom geliefd in zijn gemeenschap alsook daarbuiten, en geprezen voor zijn integriteit en eruditie in de Torah.

Hij was tevens een gevierde spreker die erin slaagde de Antwerpse Joodse gemeenschap te inspireren in zijn zo eigen en kenmerkende stijl met zijn pakkende redevoeringen en zijn vriendelijkheid.

Hij had de uitzonderlijke gave om op een heldere en warme wijze de ethische onderrichtingen van de Joodse leer op eenvoudige en duidelijke manier over te brengen aan zowel Talmidei Chachamim als aan leden van de Joodse gemeenschap die minder bedrijvig waren met de religieuze praktijk doch die de Opperrabbijn eveneens ten zeerste konden appreciëren.

De Joodse gemeenschap van Antwerpen voelde altijd een nabijheid en betrokkenheid met de Opperrabbijn die iedereen een warm hart toedroeg.

Zijn deur stond altijd open voor een gesprek over de Torah dan wel om raad te geven en hulp te bieden aan mensen in nood.

Ondanks zijn gevorderde leeftijd en gezondheidsperikelen bleef Opperrabbijn Lieberman tot kort voor zijn heengaan mensen verder helpen.

Antwerpen heeft heden een uitzonderlijke persoonlijkheid verloren.

Onze oprechte deelneming aan de Shomre Hadas Israëlitische Gemeente. Onze gedachten gaan naar de naaste familie, studenten en volgelingen van Opperrabbijn David Lieberman, in Antwerpen alsook over de hele wereld.

Wij eren en danken Opperrabbijn Lieberman van harte voor alle mooie jaren die wij met hem hebben mogen meemaken.

Moge zijn ziel gebonden zijn in de bundel der levenden. BD”H.

תהא נפשו צרורה בצרור החיים