In het midden, Idan Roll,Vice-minister van Buitenlandse Zaken van Israël, naast onze voorzitster Regina Suchowolski-Sluszny (FJO) en voorzitter Yohan Benizri (CCOJB) o.a.Op uitnodiging van de Ambassade van Israël en de franstalige zusterorganisatie CCOJB heeft onze voorzitster Regina Suchowolski-Sluszny (FJO) gisteren een ontmoeting met de vice-minister van Buitenlandse Zaken van Israël, Idan Roll, in Brussel bijgewoond.

Een van de besproken thema’s waren de recent aangekondigde scherpere controles op producten afkomstig uit de door Israël “bezette gebieden”…

 

 

 

 

Op de foto: In het midden, Idan Roll, Vice-minister van Buitenlandse Zaken van Israël, naast onze voorzitster Regina Suchowolski-Sluszny (FJO) en voorzitter Yohan Benizri (CCOJB) o.a. Julien Klener en Raya Kalenova, Z.E. Amb. Emmanuel Nahshon.

Bron:
FJO