Vandaag lezen wij in De Standaard “Israël: Wilmès belooft strengere controle op goederen uit ‘bezette gebieden’ ” (zie artikel DS onderaan)

FJO woordvoerder en Israël expert, Hans Knoop reageert hierop als volgt:

België heeft nooit uitgeblonken in het nemen van initiatieven in het internationale politieke domein. Doorgaans sluit het zich als een aanhangwagen aan bij initiatieven die door andere EU-lidstaten worden genomen. Hoeveel anders liggen de zaken als het de staat Israël betreft! Dan haast het Belgisch ministerie van Buitenlandse Zaken zich om de koppositie te verwerven.

België zal gelijkgestemde lidstaten aansporen de Europese Commissie te verzoeken scherpere controles toe te passen op producten afkomstig uit de door Israël “bezette gebieden”.

Ook wordt gewerkt aan een “bewustwordingscampagne”. Dat betekent dat de Europese consument zal worden ontmoedigd producten uit de bezette gebieden te kopen. Dat eerst en vooral daar de Palestijnse werknemers ter plekke de dupe van worden is kennelijk irrelevant.
Ook maakt BZ bekend dat Belgische bedrijven die banden hebben met bedrijven die in de bezette gebieden actief zijn zullen worden “opgelijst”! Een eufemisme voor naming and shaming!!

Voor Groen is dit alles nog niet voldoende. Deze partij wenst een importverbod voor producten uit de gebieden.
De minister van Buitenlandse Zaken heeft echter verklaard dat een dergelijk verbod er nog niet komt. Dat hoeft ook niet als eerst de Europese consument middels een “bewustwordingscampagne” in anti- Israëlische zin is vergiftigd!

 

Hieronder de tekst en link naar het volledig artikel in De Standaard:

“ISRAËL – Wilmès belooft strengere controle op goederen uit ‘bezette gebieden’. Douane en Economische Zaken gaan strenger controleren of goederen uit de bezette gebieden komen. Maar een importverbod komt er (nog) niet.

De Standaard – Christof Vanschoubroek –  Maandag 22 november 2021

“De houding van de federale regering in het Israëlisch-Palestijns conflict is voor de groenen een belangrijk punt in het federale regeerakkoord. Daarin is duidelijk een ‘gedifferentieerd beleid’ afgesproken voor onder meer goederen die ofwel uit Israël, ofwel uit de bezette gebieden komen. De grenzen uit 1967 tellen.

Die passage uit het regeerakkoord is nu wat concreter geworden, na een hele reeks vergaderingen tussen de verschillende kabinetten. Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) beschreef de grote krijtlijnen afgelopen dinsdag in de kamercommissie Buitenlandse Zaken.

Ze belooft dat de departementen Financiën en Economische Zaken hun controles op de oorsprong van de producten zullen aanscherpen. Er wordt ook gewerkt aan een bewustwordingscampagne. Bovendien zullen de Belgische bedrijven opgelijst worden die banden hebben met de 112 bedrijven die volgens de VN-database actief zijn in de bezette gebieden. België zal ook meewerken aan een update van die database.

‘Finaal blijft een importverbod op producten uit de bezette gebieden nodig’ Wouter De Vriendt (Groen) Kamerlid

Op dit moment komen producten uit Israëlische kolonies niet in aanmerking voor gunstige Europese handelsvoorwaarden, maar in de praktijk is dat onderscheid niet evident. Met gelijkgezinde landen zal België het gesprek met de Europese Commissie aangaan om die controles efficiënter te maken.

Dubbelbelastingverdrag
Daarnaast blijven de verdragen met Israël niet van toepassing op de bezette gebieden. Dat betekent bijvoorbeeld dat het dubbelbelastingverdrag, dat dient om dubbele belasting te vermijden, niet gebruikt kan worden door burgers of bedrijven uit bezet gebied.
‘Dat zijn belangrijke stappen in de goede richting’, reageert Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen). ‘Maar finaal blijft een importverbod op producten uit de bezette ¬gebieden nodig.’

Zover gaat de regering niet, maar Wilmès wijst wel op een Europees burgerinitiatief dat de Europese Commissie zal aansporen tot handelen. Wilmès engageert zich ertoe om dan het debat aan te gaan met gelijkgezinde lidstaten.

De Israëlische ambassadeur in België, Emmanuel Nahshon, was gisteren nog niet op de hoogte van het gedetailleerdere Belgische standpunt en wenste dan ook niet inhoudelijk te reageren. ‘Je zou toch verwachten dat als een regering iets beslist over mijn land, dat ik op de hoogte wordt gebracht’, is het enige dat hij kwijt wil. “
https://www.standaard.be/cnt/dmf20211121_98060082

Bron:
De Standaard, FJO/Hans Knoop