‘SHALOM, VREDE, PAIX, PEACE, SALAAM’:

Het Shalomfestival is een initiatief van christelijke en Joodse organisaties waaronder de Alliantie voor de Vrede in het Midden-Oosten, de Belgische Coalitie voor Israël, Koinonia Ministries, ORT Belgium, Anet, Beautiful Israel, Christenen voor Israël, Chrétiens Amis d’Israël, Joods Actueel, iMOVE Belgium en B’nai B’rith Antwerpen.

Onbekend is onbemind was tot nu toe de heersende regel tussen de Joodse en Christelijke gemeenschap in Antwerpen, ook in ons land. Sinds 2011 heeft het Shalom Festival gezorgd voor de opbouw van een relatie die gebaseerd is op wederzijds respect en aanvaarding. Een kloof van eeuwen wordt daarmee overbrugd onderweg naar waarlijke vriendschap. ‘SHALOM, VREDE, PAIX, PEACE, SALAAM’ is de boodschap die in woord en daad verkondigd wordt; een toestand waar iedereen zijn plaats heeft en niemand uitgesloten wordt.

Op een zeer uitnodigende, ontspannen manier creëert het 17de Shalom Festival een ontmoetingsplaats voor een divers publiek en gemeenschappen. Het doel is om in het hart van Antwerpen de vrede te vieren.
Een zorgvuldig samengestelde cocktail van cultuur, geloofsovertuigingen, liefdadigheid, onderwijs, ecologie en gastronomie serveert het festival aan alle burgers.
Ook aan de kinderen wordt er bijzondere aandacht besteed door middel van animatie. Als de rode draad doorheen het evenement loopt “VREDE” zowel op het podium, in het publiek als in de stands die het evenement omkaderen.
In de artistiekeapotheose van de dag zal gastartiest Boogie Boy samen met het Shalom gospelkoor, ‘Evenu Shalom Aleichem’ (er is vrede in ons midden) laten weerklinken over de Groenplaats. Hierbij zal iedereen uitgenodigd worden om de dansvloer te betreden.
Tegelijkertijd, zullen kinderen ballonnen met een vredesboodschap oplaten.

Dit kleurrijke en multiculturele evenement gaat jaarlijks door in Brussel en Antwerpen. Het is een samenwerking tussen de evangelische christenen en de Joodse gemeenschap van Antwerpen en Brussel. Elk met behoud van hun eigen identiteit, treden ze samen naar buiten met een boodschap van vrede naar het grote publiek, op straat en in de media.

This colorful and multicultural event takes place annually in Brussels and Antwerp. It is a collaboration between the evangelical Christians and the Jewish community of Antwerp and Brussels. Each while maintaining their own identity, they come out together with a message of peace to the general public, on the street and in the media.

IEDEREEN WELKOM – GRATIS TOEGANG

www.shalomfestival.be 
info@shalomfestival.be

De uitvoering van het evenement valt onder de verantwoordelijkheid van vzw Koinonia, een organisatie met christelijke identiteit die erop gericht is om herstel en praktische oplossingen aan te reiken voor vraagstukken en uitdagingen in het leven en de samenleving. Reeds jarenlang zorgen ze voor kansarmen en minderbedeelden en het brengen van bewustzijn en onderricht in binnen- en buitenland.

Overige informatie en interviews:
Charlotte Gutman: 0497 44 45 67
Eugenia Daskalopoulou-Tarlizou: 0497 43 64 84