Op 26 augustus 2021 heeft het Forum der Joodse Organisaties (FJO) aan de minister van Buitenlandse Zaken van België gevraagd om af te zien van de voorgenomen volwaardige participatie aan de omstreden Durban IV conferentie van de Verenigde Naties eind september.

Het FJO had uitgebreid gewezen op de antisemitische antecedenten van de conferentie en naar de redelijke en lovenswaardige positie van onze buurlanden Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk die besloten hebben om de Durban IV conferentie te boycotten. Het FJO had aldus aan de Federale overheid gevraagd om een koerswijziging van België te bewerkstelligen.

Het FJO heeft inmiddels kennis genomen van het feit dat het kerncomité van de Federale regering beslist heeft dat België geen enkele minister zal afvaardigen naar de kwestieuze conferentie op 22 september 2021 te New York, en aldus werd het verzoek en de argumentatie van het FJO en andere organisaties constructief in overweging genomen.

Meester Philippe Scharf, co-voorzitter FJO : “Wij verwelkomen uiteraard deze positieve koerswijziging van België in dit dossier. Dit is een grote stap in de juiste richting. Het ontnemen van de Ministeriële vertegenwoordiging is een gewichtig signaal dat België uitstuurt in het kader van de bestrijding van het antisemitisme.”

Tegelijkertijd betreurt het FJO dat er nog geen eendracht is op Europees niveau en drukt zij de hoop uit dat België in de toekomst verder zal willen gaan en naar het voorbeeld van haar buurlanden de conferentie onomwonden zal boycotten.

Hiervoor zal het FJO in de toekomst blijven ijveren.

 

 

Voor nadere info:
Mtr Philippe Scharf , co-voorzitter en algemeen woordvoerder FJO : +32 (0)477 521 646
Dhr. Hans Knoop, woordvoerder – Israël expert, FJO +32 (0)498 432451