Wij wensen U allen een jaar

van gezondheid, geluk, liefde, voorspoed,
vreugde, samenhorigheid & vrede!

May this New Year be filled
with health, happiness, joy, love,
prosperity, solidarity & peace!

May you be written and sealed for a good year.
Gmar Chatima Tova

Het Forum der Joodse Organisaties
Regina Suchowolski-Sluszny & Philippe Scharf,
covoorzitters FJO