Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) heeft minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès per brief verzocht om af te zien van de geplande deelname door België aan de zogenaamde Durban IV conferentie van de Verenigde Naties eind september.

Het FJO heeft erop gewezen dat deze VN conferentie die ingepland is op 22 september 2021 een zeer hoog niveau risico behelst van herhaling van misbruik van dit platform voor antisemitische uitingen.  Israël werd in het verleden in de oorspronkelijke verklaring van de Durban conferentie onterecht gedelegitimiseerd en afgeschilderd als het zijnde een pleger van “misdaden tegen de menselijkheid”, “etnische zuivering”, “apartheid” en “genocide” tegen de Palestijnen.

Meer en meer Westerse landen beseffen wat voor conferentie dit in werkelijkheid is en wensen niet deel te nemen aan een festijn van antisemitische uitspattingen onder het mom van een conferentie tegen het racisme.

Het FJO wijst erop dat in het licht van de recente opstoten van antisemitische incidenten in België, het een goed signaal zou zijn om zich te distantiëren van deze onbetamelijke conferentie, des te meer onze  buurlanden, waaronder Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland reeds besloten hebben om niet deel te nemen aan de Durban IV conferentie.

Het Verenigd Koninkrijk stelde dat “Following historic concerns regarding antisemitism, the UK has decided not to attend the UN’s Durban Conference anniversary event, later this year.”

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag verklaarde vorige maand juli dat : “Nederland is niet van plan deel te nemen aan de Durban IV-conferentie, gezien de historische last van het Durban-proces, het risico van herhaald misbruik van dit platform voor antisemitische uitingen en de onevenredige en eenzijdige aandacht voor Israël zoals weergegeven in het oorspronkelijke Durban-proces verklaring.”

In Frankrijk motiveerde het Elysée haar boycot van de Durban conferentie later dit jaar als volgt : “Préoccupé par l’historique des déclarations antisémites prononcées dans le cadre de la conférence des Nations unies sur le racisme, dite conférence de Durban, le Président de la République a décidé que la France ne participerait pas à la conférence de suivi qui aura lieu cette année”.

België is aldus één van de enige landen in onze regio die nog deelneemt aan een conferentie dat als platform dient voor platvloers antisemitisme onder het mom van antizionisme.  Hoe lang gaat België hier nog aan deelnemen ?

Het Forum der Joodse Organisatie vraagt om een duidelijk signaal te geven en niet deel te nemen aan de Durban IV conferentie.

 

 

Voor nadere info: 
Meester Philippe Scharf, covoorzitter Forum der Joodse Organisaties