Vorige week heeft een vijfkoppige Forum-delegatie ten kantore van Philippe Scharf een ontmoeting gehad met de algemeen directeur en bestuursvoorzitter van de KdG Hogeschool. De directeur bood opnieuw haar verontschuldiging aan voor de beledigende tekst die KdG op Instagram had gezet over Israël naar aanleiding van de recente Gaza-Oorlog.

Op de website van KdG hadden directie en bestuur na interventie van Philippe al hun verontschuldiging voor de verklaring aangeboden. **

Directie en bestuur konden om tactische redenen niet tegemoetkomen aan ons verzoek om de excuses ook op Instagram te publiceren. Dat was immers het medium waarop de tekst was verschenen.

Uiteindelijk toonden de Forum-leden begrip voor de achterliggende gedachte dat publicatie op Instagram opnieuw tot discussie en ophef zou kunnen gaan leiden.
Wel gingen directie en bestuur akkoord met onze suggestie in het nieuwe studiejaar rond oktober aan KdG een Israël-avond te organiseren waarin Hans Knoop in discussie met studenten zal gaan, op voorwaarde dat een neutraal en gekwalificeerd moderator de avond leidt.

 

** KdG Standpunt: “Als hogeschool hechten we zeer veel belang aan vrede en verdraagzaamheid, respect voor geloofsovertuiging en identiteit.” … https://www.kdg.be/standpunt

Bron: