Felicitatiebrief van het FJO tav Z.E. de Ambassadeur van Israël in België, Emmanuel Nahshon – 3 juni 2021:

Aan de ambassade van Israël met verzoek deze verklaring aan nieuwe president en uittredend premier door te geleiden.

Het Forum der Joodse Organisaties heeft met tevredenheid kennisgenomen van de verkiezing van Isaac Herzog tot de 11e president van de Staat Israël.

De Joden in de diaspora hebben de nieuwe president in vorige hoedanigheden leren kennen als een wijs en beminnelijke persoonlijkheid en zijn ervan overtuigd dat hij een eminent staatshoofd zal zijn.

Niemand lijkt beter gekwalificeerd om burgers met verschillende etnische en politieke, religieuze achtergronden en opvattingen te verbinden.
President Herzog staat bekend als een gematigd man en bruggenbouwer.

Gelijktijdig met de benoeming van de 11e president wenst het Forum der Joodse Organisaties de nieuwe regering Bennett/Lapid geluk met de vorming van een brede coalitie. Indien de Knesset de installatie van de nieuwe regering steunt komt daarmee een eind aan het 12-jarig leiderschap van Benjamin Nethanyahu. De keuze van een regering is een zaak van de Israëlische kiezers. Het FJO steunt elke Israëlische regering die langs democratische weg aan de macht is gekomen.

Namens de Joodse gemeenschap in Vlaanderen dankt het FJO de uittredende premier Nethanyahu voor zijn fenomenale inzet voor de Joodse staat. Onder zijn leiding heeft Israël zich tot een militair en economisch sterke speler in de regio ontwikkeld waarvoor hem tot in lengte der dagen grote dank verschuldigd blijft.

Bron:
FJO