Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) neemt met droefheid kennis van het onverwacht heengaan afgelopen zaterdag van haar zeer gewaardeerd erelid dhr. Fred Erdman.

Fred Erdman werd geboren te Antwerpen in 1933 en was de zoon van Pools-Joodse politieke vluchtelingen die WOII in België hebben kunnen overleven.

Hij was advocaat aan de balie van Antwerpen en politiek actief binnen de socialistische partij waarvan hij in 1998 voorzitter werd. Hij zetelde ook jarenlang in het parlement in de Senaat waarvan hij ook ondervoorzitter werd, en later zetelde hij in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Als actief politicus lag hij aan de basis van 47 wetten waaronder de strengere racismewet. Zijn inzet voor een rechtvaardige maatschappij en tegen het antisemitisme zijn bekend.

Bovenal zal dhr. Erdman herinnerd worden als een echte “Mensch” met een grenzeloze inzet voor de maatschappij, waarbij hij de joodse gemeenschap niet uit het oog verloor.

Hij was zoals gezegd erelid van het FJO en lid van de Stichting van het Jodendom van België waar hij steeds opbouwende tips kon aanbrengen en de joodse gemeenschap bijstond.

Fred Erdman, wij zullen U missen!

 

 

Voor nadere info:

Regina Suchowolski-Sluszny, voorzitter FJO: +32 485 757 344