Het FORUM der Joodse Organisaties wenst u allen een gezond en rustig Pesach !
Op afstand, maar toch samen!
Voor onze niet-Joodse vrienden hopen wij op een gezond en rustig Paasfeest.
Blijf gezond, hou het veilig!

The FORUM of Jewish Organizations wish you all a healthy and peaceful Passover!
Celebrating Alone, but Together!
For our non-Jewish friends, we hope for a healthy and peaceful Easter celebration.
Stay safe, stay healthy!

Regine Suchowolski-Slusny, 
Voorzitter/Chairwoman