Het Forum der Joodse organisaties heeft Vlaams parlementsvoorzitter Liesbeth Homans ontmoet na het persbericht over de publicatie van het 50ste-verjaardagsnummer.

Mevrouw Homans heeft toegegeven dat er geflaterd werd bij de grafische opmaak van het speciaal themanummer dat het 50-jarige bestaan van het Vlaams Parlement onder de aandacht zou brengen.

Onze voorzitster Regina Sluszny en woordvoerder Philippe Scharf waren tevreden met de uitkomst van het aangename gesprek met mevrouw de voorzitter Homans”.

In de ‘special’, waarvan het Parlement de publicatie uitbesteedde aan het magazine Newsweek stonden naast de legitieme kopstukken van de Vlaamse beweging ook August Borms en Staf De Clercq vermeld.

Mevrouw Homans erkende duidelijk dat deze twee personen inderdaad niet thuishoren in een eregalerij.

Het was een zeer constructief overleg en er volgde een verklaring van het bureau van het Vlaams Parlement dat liet weten dat het parlement het verleden recht in de ogen wil blijven kijken en zich goed bewust is van deze fouten uit het verleden.

De verklaring kan u lezen via deze link naar de pagina van het Vlaams Parlement https://www.vlaamsparlement.be/ of hier in pdf downloaden

Het Forum dankt parlementsvoorzitter Liesbeth Homans voor haar snelle reactie en warme ontvangst.”

Bron:
FJO