Het Forum der Joodse Organisaties heeft met ontzetting kennisgenomen dat in een door het Vlaamse parlement gesponsorde editie van het maandblad Newsweek twee Nazi-sympathisanten, August Borms en Staf De Clercq, worden opgevoerd als iconen van de Vlaamse beweging.

Borms werd zowel na de Eerste als Tweede Wereldoorlog voor collaboratie veroordeeld en in 1946 geëxecuteerd. Hij bezocht samen met zijn dochter in 1943 Auschwitz. De nabij gelegen gaskamers in Birkenau kunnen hen niet zijn ontgaan.
De Clercq was de voorman van VNV en Vlaamse SS.

Ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan van het Vlaamse parlement heeft het bestuur een speciale editie van Newsweek gesponsord en 20.000 exemplaren ter verspreiding afgenomen.

Dat zowel Borms als De Clercq als Vlaamse collaborateurs het Nazisme steunden wordt in de onderschriften bij de foto’s weliswaar vermeld, maar blijkt kennelijk geen reden voor het parlement hen toch als boegbeelden van het Vlaams nationalisme te eren.

Het FJO is van oordeel dat hun vermelding een smet werpt op Vlaanderen en dolk in de rug van de slachtoffers van de Nazi-bezetting betekent.

Hoe zou men in België hebben gereageerd als het Franse parlement maarschalk Petain en  Pierre Laval in een brochure als iconen van het Franse volk zou hebben neergezet? Hoe zou men hebben gereageerd als het Nederlandse parlement NSB- leider Mussert als een van de grote Nederlanders van de twintigste eeuw zou hebben afgebeeld?

Het FJO verzoekt het presidium van het Vlaamse parlement dan ook de 20.000 aangekochte exemplaren van Newsweek te vernietigen en NIET te verspreiden.

 

Voor nadere info :
Hans Knoop, woordvoerder FJO: +32 498 432451

Bron:
FJO