Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) blijft van oordeel dat synagoge-bezoekers zich stipt aan de geldende beperkende Corona-maatregelen dienen te houden.

Aldus werd zondag in een ingelaste bestuursvergadering unaniem besloten.

Door een afwijkende professionele mening van medebestuurslid meester David Braun ontstond onterecht de indruk dat dit de positie van het Forum zou zijn. Dat is nadrukkelijk NIET het geval.

Tijdens de vergadering werd eveneens met unanieme stemmen besloten dat de woordvoering namens het Forum verricht zal blijven worden door medebestuurslid oud-journalist Hans Knoop, die in deze kwestie niet door de media is benaderd voor een reactie of namens het Forum publiekelijk een positie heeft ingenomen.

 

Voor nadere info :
Hans Knoop, woordvoerder FJO: +32 498 432451

Bron:
FJO