Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) heeft met teleurstelling kennisgenomen van de beslissing van het Europese Hof van Justitie om ritueel slachten in Vlaanderen bij wet te mogen verbieden. Het Belgisch grondwettelijk Hof had de vraag of een verbod al dan niet in strijd was met het Europees recht prejudicieel aan het Europese Hof voorgelegd.

De procedure bij het grondwettelijk Hof in Brussel was met steun van het FJO aangespannen door het Centraal Israƫlitisch Consistorie in Brussel en enkele Moslim-organisaties.
Het FJO benadrukt dat de advocaat-generaal bij het Europese Hof in september j.l. een verbod op ritueel slachten nog in strijd achtte met de grondwettelijke vrijheid van religie binnen de EU en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het is zeer ongebruikelijk dat het Hof het advies van de advocaat-generaal niet volgt.
Naar het oordeel van het FJO wordt door de uitspraak van het EU Hof een bres geslagen in de grondwettelijke vrijheid van religie in Europa, gebaseerd op Joods-Christelijke waarden. Dat dit grond en mensenrecht thans op de tocht is komen staan raakt niet alleen de Joodse gemeenschap maar de samenleving als zodanig. De vrijheid van religie vormt immers een van de pijlers waarop de Europese beschaving steunt. Elke inperking van die vrijheid is een aantasting van de waarden waar Europa voor dient en zegt te staan.

Het FJO verwerpt de inhoudelijke argumentatie dat bij onverdoofde slacht de dieren meer zouden lijden dan na het krijgen van een verdoving.
Uit geen enkele internationale wetenschappelijke studie is ooit gebleken dat dit het geval zou zijn. Door het met een enkele handeling doorsnijden van twee slagaders treedt reeds na een paar seconden bewusteloosheid in.
Het FJO spreekt de hoop uit en verwacht dat het grondwettelijk hof in Brussel dat nu zelf arrest moet wijzen de visie van het Europees Hof niet zal delen en dat bij een afweging tussen grondrechten als vrijheid van religie en dierenrechten de godsdienstvrijheid zal primeren.

 

Voor nadere info :
Hans Knoop, woordvoerder FJO: +32 498 432451