Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) heeft met instemming kennisgenomen van de beslissing van de Raad van State om het totaalverbod op collectieve religieuze erediensten op te heffen.

De Antwerpse advocaat Meester David Braun, heeft met collega’s namens enkele Antwerpse synagogen de procedure tegen de staat gevoerd. Het FJO is tevreden dat het grondrecht op vrijheid van religie door de Raad van State in ere wordt hersteld.

Vandaag zal de religieuze overkoepeling van de Joodse gemeenschap, het Centraal Israëlitisch Consistorie, deelnemen aan het gesprek met minister van justitie Vincent van Quickenborne om de details te bespreken hoe gedurende de pandemie zowel de godsdienstvrijheid als de volksgezondheid gewaarborgd kan blijven.

Het FJO acht godsdienstvrijheid voor alle geloofsgemeenschappen van fundamenteel belang en is met de Raad van State van oordeel dat het door de regering afgekondigde totaalverbod op collectieve religieuze erediensten disproportioneel geloofsgemeenschappen treft.

Het feit dat niet-essentiële winkels, musea en zwembaden weer open mochten, maar gebedshuizen de deuren moesten sluiten was naar het oordeel van het FJO onaanvaardbaar.

Het FJO was in de gevoerde procedure bij de Raad van State geen partij, omdat erediensten onder verantwoordelijkheid van de Centraal Israëlitisch Consistorie in Brussel vallen.

 

Voor nadere info :
Hans Knoop, woordvoerder FJO: +32 498 432451

Bron:
FJO/Hans Knoop