Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) heeft met instemming en tevredenheid kennisgenomen van de beslissing van het Antwerpse stadsbestuur om aan de Schelde (nabij de site van het loodswezen) een namen-memorial op te richten ter nagedachtenis aan de Antwerpse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.
Het initiatief voor een dergelijk namen-memorial is bijna een decennium geleden genomen door het FJO.

Het FJO spreekt als initiator de wens en hoop uit ook bij de uitvoering van het project in de komende periode actief betrokken te blijven.

Met tevredenheid en dankbaarheid heeft het FJO kennis genomen van het feit dat in een wisselend stadsbestuur de toezeggingen aan de Joodse gemeenschap onverkort van kracht bleven en thans gestand worden gedaan.

Het FJO meent dan ook hiervoor lof en waardering te moeten uitspreken voor de toezegging van vorige stadsbesturen evenals voor de uitwerking door het huidig stadsbestuur onder burgemeesterschap van Bart de Wever.

 

Voor nadere info :
Hans Knoop, woordvoerder FJO: +32 498 432451

Bron:
FJO/Hans Knoop