Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) heeft met tevredenheid kennisgenomen van het advies van de advocaat-generaal bij het Europese Hof van Justitie om het verbod op ritueel slachten onwettig te verklaren.

Het FJO had zich gevoegd in de zaak die het Centraal Israƫlitisch Consistorie van Belgiƫ (CICB) tegen het verbod op ritueel slachten aanhangig had gemaakt.
De vrijheid van godsdienst dient een kernwaarde in een pluriform, democratisch en tolerant Europa te zijn.

Het FJO hoopt dat de Europese rechters het advies van de advocaat-generaal zullen overnemen en daarmee binnen alle EU-lidstaten de grondwettelijke vrijheid van godsdienst zal worden hersteld en gewaarborgd.

Normaliter worden adviezen van de advocaat-generaal door het Europese Hof overgenomen.

Het FJO is van oordeel dat het uiteindelijk arrest van het Europese Hof niet alleen voor de Joodse en moslimgemeenschap van eminent belang is, maar voor geheel Europa waarin respect voor alle religies een onaantastbaar grondwettelijk recht dient te zijn.

 

Voor nadere info:
Hans Knoop, woordvoerder FJO, +32 498 432451

Bron:
FJO/Hans Knoop