Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) is ongelukkig met het voornemen van de federale regering om per ingang september geen militairen meer beschikbaar te stellen voor de bescherming van burgers en burgerdoelen.

Dat zou impliceren dat vanaf die datum de zwaarbewapende militairen uit o.m. de Joodse buurt in Antwerpen zullen verdwijnen.

Het FJO wijst erop dat nog zeer onlangs de Belgische EU-coördinator voor terrorismebestrijding, Gilles de Kerchove, waarschuwde voor mogelijk nieuwe terroristische gewelddadigheden onder dekking van het Coronavirus.
Zo houdt hij rekening met terroristische aanslagen op ziekenhuizen en medisch personeel omdat deze de samenleving zeer ernstig zouden shockeren en ontwrichten.
Ook wees hij erop dat terroristische groepen nu al bezig zijn om via desinformatiecampagnes en complottheorieën hun aanhangers rijp te maken voor het verrichten van aanslagen.
Veelal worden in die complottheorieën de Joden verantwoordelijk voor het Coronavirus gesteld.

“Dan is het niet logisch dat juist in de Joodse wijk in Antwerpen zwaarbewapende militairen uit het straatbeeld zouden verdwijnen”, aldus het FJO.
Dat militairen zouden worden vervangen door eveneens zwaarbewapende politie-eenheden zou – aldus het FJO – mogelijk een optie zijn.
Maar de militairen verschenen in het straatbeeld omdat in het verleden de politie onvoldoende personeel voor de beveiliging van de Joodse wijk ter beschikking had.
Geconfronteerd met het strikte handhavingsbeleid inzake de Corona-maatregelen ligt het niet in de rede dat de politie thans wel over voldoende capaciteit beschikt om de Joodse wijk te beveiligen.

Daarom doet het FJO een klemmende oproep aan zowel de regering als het gemeentebestuur de waakzaamheid en afschrikking geenszins te verminderen.
De Joodse gemeenschap heeft in deze zware tijden eerder meer dan minder bescherming van leger en/of politie nodig.

 

 

Voor nadere info: Hans Knoop, woordvoerder FJO: +32 (0)498 432451

Bron:

FJO/Hans Knoop