Mortaliteit ver onder nationaal gemiddelde

Het Covid-19 virus heeft binnen de Joodse gemeenschap van Antwerpen tot dusverre nauwelijks dodelijke slachtoffers veroorzaakt.

Volgens opgaven van bij het Forum der Joodse Organisaties (FJO) aangesloten of bekende instellingen zijn tot dusverre slechts 11 doden te betreuren op een (ultra) orthodoxe gemeenschap van 25.000 zielen. Het betrof uitsluitend zeer bejaarde personen met onderliggende medische problemen.

Het enige Joodse bejaardentehuis in Antwerpen heeft tot dusverre nog geen enkel Covid-19 slachtoffer te betreuren gehad en steekt daarbij in positieve zin af bij de landelijk zeer zwaar getroffen zorginstellingen die 2/3 van het totaalaantal doden konden bijschrijven.

Per hoofd van de bevolking komen de cijfers binnen de Joodse gemeenschap neer op een mortaliteit van plm. 0.4 promille, tegenover een nationaal gemiddelde van plm. 0.8 promille.

Met deze cijfers wordt gelogenstraft dat de veelal geïsoleerd levende orthodox joodse gemeenschap een bron van virusinfecties en slachtoffers zou veroorzaken.

Bron:
FJO/Hans Knoop