Het FORUM der Joodse Organisaties
wenst u allen een gezond en rustig Pesach !
Voor onze niet-Joodse vrienden hopen wij op
een gezond en rustig Paasfeest.
Wij spreken de hoop uit dat deze feestdagen zonder veel problemen mogen verlopen,
en rekenen erop dat de huidige toestand over enkele weken ten einde loopt,
en dat allen in vrede en gezondheid mogen voortleven.

The FORUM of Jewish Organizations
wishes you all a healthy and peaceful Passover!
For our non-Jewish friends, we hope for a
healthy and peaceful Easter celebration.
We hope that these holidays will pass without problems,
and expect the current situation to end in a few weeks,
and that all may live on in peace and good health.

Regina Suchowolski-Sluszny,
Voorzitter FJO