Regina Sluszny vertelt Aalsterse scholieren op Joodse gevoeligheden – Screenshot artikel TVOost

In Aalst is onze voorzitster, de Joodse Holocaustoverlevende Regina Sluszny, gisteren komen praten op een school. Een paar dagen voor Aalst Carnaval dus. En dat is niet per toeval. Het evenement ligt al een heel jaar onder vuur door de Joodse karikaturen die vorig jaar opdoken in de stoet. Aalst Carnaval liet er uiteindelijk zijn erkenning door UNESCO als werelderfgoed voor vallen. De leerlingen van het zesde leerjaar op het Sint-Jozefscollege kregen te horen tot wat antisemitisme, of eender welke andere vorm van discriminatie of racisme, kan leiden.
Video TVOost

Nota: De uitspraak van mevrouw Sluszny van het fragment dat ‘ze het niet begrepen hebben’ slaat niet op de kinderen van Aalst die gisterochtend naar haar verhaal hebben geluisterd.
Deze kinderen waren beleefd, respectvol en echt geïnteresseerd. Bij hen was duidelijk empathie aanwezig. Dat kan helaas niet van heel wat volwassenen gezegd worden; Enige vorm van empathie is bij de volwassenen blijkbaar niet aanwezig. Misschien moeten ze dat van de volwassen houding van de kinderen leren, wie weet.
Wat we niet kunnen begrijpen is het aanzetten tot antisemitisme, bewust of onbewust.

Bron: