De Europarlementsleden die deel uitmaken van de werkgroep rond antisemitisme maken zich “grote zorgen” om Aalst Carnaval. Dat laten ze weten in een open brief. De parlementsleden, onder wie ook de Belgische Frédérique Ries (MR), roepen het Aalsterse stadsbestuur en de organisatoren op maatregelen te nemen, “zodat Aalst Carnaval geen platform voor antisemitisme en haat blijft”.

Een paar dagen voor Aalst Carnaval van start gaat, laait de bezorgdheid om de stoet al op. Vorig jaar veroorzaakte de praalwagen van carnavalsgroep “De Vismooil’n” een ongekende heisa met poppen in de vorm van karikaturale orthodoxe joden, compleet met haakneuzen, pijpenkrullen en een geldkist. Verschillende joodse organisaties dienden klacht in, de Europese Commissie reageerde en de Unesco dreigde ermee het Werelderfgoed-label van Aalst Carnaval in te trekken. Uiteindelijk koos Aalsters burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) er na verschillende vergaderingen in Parijs dan maar voor om zelf afstand te doen van de erkenning.

Na alle ophef van vorig jaar wordt dit jaar gevreesd voor een vloedgolf aan joodse karikaturen tijdens de stoet. Verschillende carnavalsverenigingen waarschuwden daar al voor: zij willen de vrije meningsuiting verdedigen. Experten van UAntwerpen, de KULeuven en de UGent riepen de media in De Morgen al op om geen aandacht te besteden aan de joodse clichés.

OPEN BRIEF
Ook het Europees Parlement maakt zich zorgen. De leden van de werkgroep rond antisemitisme, onder wie de Belgische liberale Frédérique Ries, schreven een open brief. “Vorig jaar weigerden de organisatoren en de lokale autoriteiten het antisemitische karakter en de problematische impact van de praalwagen te erkennen”, klinkt het.

“Los van de bedoeling van de organisatoren wekte het een stereotiep beeld op van de joodse gemeenschap, geassocieerd met eeuwenoude repressie, discriminatie, uitwijzingen en pogroms. De beelden bestendigen racistische stereotypen en samenzweringstheorieën en dragen bij tot het anders bekijken van de joodse gemeenschap, voor de ogen van kinderen.”

De werkgroep vraagt de organisatie en het lokale bestuur om maatregelen. “We erkennen de waarde van satire en ironie in een robuuste democratie. Maar de vele voorbeelden van antisemitische en xenofobe stereotypes die op Aalst Carnaval worden vertoond, gaan ver buiten de parameters van satire en gaan in tegen de Europese waarden van diversiteit en inclusie”, vinden Ries en co.

“We vinden het pijnlijk dat wij als Europese parlementsleden debatteren over antisemitisme in Europa terwijl er amper dertig kilometer verderop haatdragende boodschappen worden verspreid. (..) We vragen dat de lokale en nationale autoriteiten de nodige actie ondernemen om ervoor te zorgen dat Aalst Carnaval geen publiek gedragen en ondersteund platform voor antisemitisme en haat blijft.”

Bron: