Daders? Zionisten zijn slachtoffers. De zionisten hebben de Holocaust niet ‘ontdekt’ wanneer het hen goed uitkwam, schrijft Hans Knoop. Ze hebben hem beleefd.

Wie? Woordvoerder van het Forum der Joodse Organisaties en oud-correspondent in Israël.
Wat? De beschuldiging dat Zionisten de Shoah misbruiken, is een nieuwe manier om Joden te demoniseren – Hans Knoop

Volgens oud-journalist Johan Depoortere (DS 21 januari) misbruiken Israël en zionisten de miljoenen vermoorde Joden om ‘een ander onrecht goed te praten: een regime dat discriminatie en apartheid in de wet heeft gebeiteld’. De Palestijnen zijn volgens hem geen Jodenhaters, maar betalen wel de prijs voor de uitmoording van de Europese Joden. Een misdaad waar zij ‘part noch deel aan hadden’. Palestijnen waren en zijn – aldus Depoortere – tegen het zionisme. En daar staan ze niet alleen in, oordeelt hij.

Volgens hem moest het overgrote deel van de Joden in de wereld niets van het zionisme hebben. Het was een minderheids¬beweging die werd verguisd en bestreden door orthodoxe en seculiere Joden. Waar hij amper bij stilstaat, is dat er in de jaren 30 een kentering kwam, na de machtsovername door de nazi’s. Massaal werden niet¬zionisten overtuigde aanhangers of sympathisanten van die beweging door Hitler en Goebbels. Binnen de Joodse gemeenschap vormen bestrijders van het zionisme wereldwijd nu een verwaarloosbare minderheid.

Zionisten hebben de Holocaust niet ‘ontdekt’ – zoals Depoortere beweert – maar beleefd. Mordechai Anielewicz, de Joodse commandant van de opstand in het getto van Warschau, was een overtuigd zionist. Eerst was hij lid van de revisionistische jeugdbeweging Betar, om later een van de leiders van de socialistisch georiënteerde zionistische jeugdbeweging Hashomer Hatzaïr te worden. Hij mocht de stichting van de staat Israël niet beleven. Hij liet in 1943 op 24-jarige leeftijd het leven in de bunker van Mila 18 ten tijde en te midden van die Holocaust.

Lied van de hoop
Een overlevende van Auschwitz die de lijken uit de gaskamers moest halen, vertelde in de film “Shoah” van Claude Lanzmann dat alle Joden het zionistische lied ‘Hatikwa’ (De hoop) aanhieven, vlak voor zyklon B uit de douche neerdaalde. Dat lied zou later het Israëlische volkslied worden.

Gelijktijdig voerde de grootmoefti van Jeruzalem, Amin al-Hoesseini, een divisie van met de nazi’s collaborerende moslims aan en pleitte hij in Berlijn bij Himmler voor de oprichting van gaskamers voor Joden¬ in Palestina, nadat de Britten daar zouden zijn verdreven.

Dat alles staat in schril contrast met de honderdduizenden Joodse soldaten die in de geallieerde legers mee het Derde Rijk op de knieën dwongen. Vanuit de zionistische beweging in Palestina werd zelfs een Joodse strijdmacht gevormd, de Joodse Brigade, die als zelfstandige eenheid binnen het Britse leger meestreed en op de hoogte was van de Holocaust.
De wereld was trouwens al sinds eind 1942 geïnformeerd, toen een gedetailleerd Pools memorandum over de systematische massamoord op Joden onder de aandacht van de geallieerden werd gebracht. Dat de zionisten pas na de stichting van Israël de Holocaust zouden hebben ‘ontdekt’, is nonsensicale laster.
De zionisten (Joden) waren immers slachtoffers. De nazi’s maakten geen onderscheid tussen zionistische of anti¬zionistische Joden.

En wat te denken van Depoorteres beschuldiging dat Israël formeel een apartheidsstaat is? Volgens de werkdefinitie van de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) is het op een lijn stellen van zionisme met apartheid te kwalificeren als antisemitisme. Tientallen staten hanteren die definitie. In enkele staten is die zelfs bindend in de wet verankerd. De Belgische Senaat heeft die Kamerbreed aangenomen en president Emmanuel Macron pleit in Frankrijk voor een wet die antizionisme gelijkstelt aan antisemitisme.

Carnaval in Aalst
Het Palestijnse leiderschap ontkent de Holocaust en beeldt Joden in schoolboekjes af zoals sommige carnavalisten in Aalst doen. De aanpak van Depoortere is vileiner. Hij beschuldigt de zionisten ervan de nagedachtenis van de Shoah te bezoedelen en de slachtoffers ervan te misbruiken om zelf straffeloos het Palestijnse volk te kunnen terroriseren en bij wet apartheid te bedrijven. Dat lijkt een nieuwe manier om Joden te demoniseren.
Een cynischer hink-stap-sprong om Joden te kwetsen, ben ik in 55 jaar journalistiek nog niet eerder tegengekomen. De enige conclusie die uit zijn relaas kan worden getrokken, is dat Joden niet zonder Israël en het zionisme kunnen. Depoortere is de beste pleitbezorger voor de Joods nationale bevrijdingsbeweging en toont weer eens aan dat – zoals de Nederlandse schrijver en zionistische ideoloog Abel Herzberg plachtte te zeggen – zonder Israël elke Jood een ongedekte cheque is.
Dat ik een reeks andere beschuldigingen van Depoortere onbesproken laat, mag geenszins tot de conclusie leiden dat ik die impliciet zou onderschrijven. Ze vormen een lange tirade van halve en hele onwaarheden en kunnen slechts worden gezien als een abjecte vorm van historische cherry-picking. – Hans Knoop – DS 28 januari 2020

Artikel in pdf DS_Daders_ Zionisten zijn slachtoffers_Hans Knoop – De Standaard_28012020