Centrum Academische Lerarenopleiding godsdienst – Maandag 13 januari 2020, Promotiezaal KU Leuven

Herinneringseducatie is werken aan een houding van actief respect in de huidige maatschappij vanuit de collectieve herinnering aan menselijk leed dat veroorzaakt is door menselijke gedragingen als oorlog, intolerantie of uitbuiting en dat niet vergeten mag worden. Het geactualiseerde leerplan rooms-katholieke godsdienst stelt dat daarbij in het bijzonder de ‘holocaust’ (1933-1945) als thema ter sprake dient te komen. De holocaust “stelt immers cruciale ethische en theologische vragen aan de orde over de mens en het kwaad, God en het lijden, de kerk en de moderne wereld” (ingrediënt 316). Dit onderwerp aan bod brengen in de godsdienstles is echter een hele uitdaging omdat het sterk raakt aan ons beeld van mens en God en ook de relaties tussen leerlingen in een multiculturele klas op de proef kan stellen. De thematiek is ook bijzonder actueel door de huidige toename van antisemitisme in ons land en groeiende relativering en zelfs ontkenning van de holocaust. Deze studiedag wil leerkrachten vertrouwd maken met de doelstellingen van herinneringseducatie, inzichten aanbieden uit het recente onderzoek naar daders, slachtoffers en omstanders van de holocaust en vaardigheden aanreiken om met delicate culturele aspecten van holocausteducatie om te gaan. Het programma voorziet ook in rakende voorbeelden om de thematiek op artistieke wijze om te gaan, schenkt uitdrukkelijk aandacht aan het joods-religieus perspectief op de holocaust en niet in het minst: laat ook de stem van de overlevenden klinken. Op het einde van de dag is een herdenkingsmoment voorzien met een muzikaal optreden van de Vlaamse blueszanger Boogie Boy (pseudoniem van Paul Ambach) die een ingetogen ode zal brengen aan zijn joodse ouders die de holocaust overleefden. Deze studiedag is een organisatie van het Centrum Academische Lerarenopleiding, Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven, in samenwerking met de Erkende Instantie rooms-katholieke godsdienst.

Programma 
09u00 Inschrijvingen en koffie
09u30 Welkom
Didier Pollefeyt – Centrum Academische lerarenopleiding godsdienst KU Leuven
09u50 Wat is holocausteducatie? Wat kunnen we (niet) leren van de holocaust en de daders ervan?
Christophe Busch – ere-directeur Kazerne Dossin Mechelen
10u20 Wat kunnen we (niet) leren van de holocaust en de omstanders/verzetshelden? Het verhaal van Judentransport XX en de verfilming ervan
Johan Op de Beeck – auteur, journalist en TV-maker
11u00 Koffiepauze
11u15 Holocaust, (godsdienst)onderwijs en/in multiculturele en multireligieuze contexten
Jan De Volder – Cusanus leerstoel ‘Religion, Conflict and Peace’ KU Leuven
11u55 Voorstelling: Zelfs hier vind je nog een paar rechtvaardigen
Guido De Bruin – verhalenverteller en adviseur identiteit – Verus. Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs Nederland
12u45 Middagpauze
14u15 De impact van de holocaust op het joodse religieuze leven vandaag
Moishe Mund – inspecteur-adviseur Israëlitische godsdienst
14u50 Wat kunnen we (niet) leren van de holocaust en de slachtoffers ervan? Op bezoek met jongeren in Auschwitz
Frederique Vanneuville – Tertio
15u30 Herdenkingsmoment met getuigenissen en optreden van Paul Ambach, Boogie Boy (Vlaams blueszanger en pianist, zoon van holocaustoverlevenden); onder leiding van Jan Maes (godsdienstleerkracht, historicus en doctorandus Faculteit Theologie en Religiewetenschappen KU Leuven)
16u30 Slot
Praktisch
Datum: Maandag 13 januari 2020 van 9u00 tot 16u30
Locatie: Promotiezaal, Universiteitshal, Naamsestraat 22, 3000 Leuven
Contact: Ellen De Boeck

Inschrijving
Inschrijvingsgeld: 35 euro
Toelichting inschrijvingsgeld: gratis voor studenten en personeel KU Leuven – €32.00 als lid van Katechetika Plus (voorheen Theologisch Forum) of van VBS
Inschrijven gebeurt online via https://www.kuleuven.be/samenwerking/avlnascholingen/ca55inschrijven

Bron: