Het Centraal Israëlitisch Consistorie van België en het Forum der Joodse Organisaties pleiten voor een structurele bestuurlijke wijziging van de Kazerne Dossin.

Vanuit deze kazerne in Mechelen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog, uit geheel België, Joden naar de vernietigingskampen gedeporteerd. Mede daarom is het memoriaal in Mechelen tevens een gedenkplaats voor de in de Shoah vermoorde Joden die geen graf kregen.
Zij werden gedeporteerd, vergast, verbrand en hun as door de wind verspreid!

Reeds vanaf de oprichting van het museum ter herinnering aan de deportatie van 25.000 Joden pleitte de Joodse gemeenschap voor de bestuurlijke opsplitsing van Holocaust-gerelateerde activiteiten en onderwerpen die geen directe relatie met de Jodenvervolging hebben, maar wel de waarden van democratie en gerechtigheid uitdragen.

Het Centraal Israëlitisch Consistorie (CICB) en het FJO zijn bereid op constructieve wijze mee te denken over en input te geven aan een nieuwe structuur voor de Kazerne Dossin.

Vorige week werd de wens tot splitsing opnieuw actueel toen het bestuur van Kazerne Dossin met onmiddellijke ingang directeur Christophe Busch ontsloeg. De vorige conservator, Prof. Dr. Herman van Goethem, pleitte er in de media voor de ook door de Joodse gemeenschap gewenste bestuurlijke scheiding aan te brengen.

Hij wees er in zijn reactie op dat bij soortgelijke gedenkplaatsen in West-Europa eveneens voor een bestuurlijke wijziging wordt gepleit omdat de bestaande structuur tot een mogelijke verwatering van de uniciteit van de Holocaust kan leiden.

 

Voor nadere info:
Hans Knoop +32 498 432451