Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) ziet – aan de vooravond van Grote Verzoendag – af van een strafklacht tegen schrijver en columnist Dimitri Verhulst.

In een column in De Morgen beledigde Verhulst op antisemitische wijze het Joodse volk dat- aldus de columnist – meende als door God uitverkorene Palestijnen te mogen vernederen en mishandelen en zich alles in de wereld te mogen veroorloven.

In een zaterdag 5 oktober jl. in De Morgen gepubliceerd debat tussen Verhulst en FJO-woordvoerder en journalist Hans Knoop zegt de schrijver aan het eind van het drie uur durend debat dat het hem spijt “dat hij mensen pijn doet”.
“Ik blijf inhoudelijk achter mijn column staan, maar betreur het als mensen zich gekwetst voelen. Ik had helderder het begrijp Israëli van Joden kunnen onderscheiden “, aldus Verhulst.

Naar het oordeel van het FJO dient daarmee de zaak als afgedaan te worden beschouwd.

Het FJO zal echter niet schromen in mogelijk toekomstige casussen van onverbloemd antisemitisme alsnog een oordeel aan de strafrechter te vragen en blijft het betreuren dat een serieuze krant als De Morgen toegankelijk bleek voor een antisemitische column.

Het FJO hoopt dat dit soort van beledigende en stigmatiserende typeringen van het Joodse volk voortaan hun weg naar de media niet meer zullen vinden.

Het bestuur benadrukt dat uiteraard kritiek op het politieke beleid van Israël – evenals dat op dat van andere democratische staten – legitiem is. Dat beleid staat nergens zo ter discussie als in Israël zelf.

Helaas blijkt er van de zijde van de media vaak sprake van een excessieve en disproportionele geobsedeerdheid met het Israëlisch-Palestijns conflict. Israël – de enige democratie in het gehele Midden-Oosten – wordt daarbij niet zelden gedemoniseerd en eenzijdig als schuldige aangemerkt.

Het FJO wenst geenszins te tornen aan de vrijheid van meningsuiting. Die is in Europa (anders dan in de VS) echter niet absoluut. Antisemitisme, racisme en xenofobie kunnen met een beroep op die vrijheid niet worden getolereerd.

In een sterk toenemend antisemitisch klimaat blijft het FJO dan ook waakzaam en zal het niet schromen passend daarop in toekomstige gevallen te reageren.

 

Voor nadere info: 

Hans Knoop (woordvoerder FJO)

+32 498 432451