Het Forum der Joodse Organisaties ziet geen reden de voorgenomen strafklacht tegen De Morgen columnist Dimitri Verhulst in te trekken.
Het FJO wijst erop dat Verhulst nog geen woord van zijn antisemitische tirade heeft teruggenomen of daarover berouw getoond heeft. Zelfs nadat in De Morgen op 9 augustus zijn Palestijnse collega’s zich van hem distantieerden en Verhulst eveneens van antisemitisme beschuldigden bleef het van zijn kant oorverdovend stil. Wel rectificeerde de redactie van De Morgen een door Verhulst aan Serge Gainsbourg valselijk toegeschreven citaat.

“Daarom blijft het noodzakelijk dat de rechter duidelijk aangeeft dat antisemitisme in België strafbaar is en waar exact de uiterste grens van vrije meningsuiting dient te worden getrokken “, aldus FJO-woordvoerder Hans Knoop.

Het FJO wil zich niet uitspreken over de veel gestelde vraag of het na eventuele excuses van Verhulst de strafklacht toch doorzet of intrekt.
Hans Knoop: “ Wij hebben niet om excuses gevraagd en hij heeft ze tot op heden niet aangeboden. Het beantwoorden van hypothetische vragen lijkt ons zinloos “.
Inmiddels heeft Federatief Joods Nederland (FJN) eveneens een strafklacht tegen Verhulst bij het Openbaar Ministerie in Amsterdam ingediend.

Advocaat meester Herman Loonstein in Amsterdam wijst er in zijn aangifte op dat De Morgen ook in Nederland te koop is en er derhalve ook daar naar zijn mening van een strafbaar feit sprake is. Ook onderzoekt hij of de aan Dimitri Verhulst in 2009 toegekende Libris Literatuurprijs hem kan worden ontnomen.

 

Voor nadere info en contact:
Hans Knoop, woordvoerder FJO: +32 (0)498 432451