Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) zal advocaat meester David Braun een strafklacht bij de onderzoeksrechter laten neerleggen tegen schrijver Dimitri Verhulst naar aanleiding van de antisemitische uitlatingen die hij deed in zijn column in De Morgen van 27 juli j.l.

Het FJO wijst erop dat Verhulst zich in zijn beledigingen niet beperkt tot laster over
de staat Israël, maar rechtstreeks en onverbloemd het gehele Joodse volk op rabiaat antisemitische wijze viseert.

“Doorgaans verschuilen antisemieten zich achter het schild van anti-zionisme en demoniseren zij de staat Israël en zijn inwoners om daarmee Joden te kwetsen.
Bij Verhulst ontbreekt zelfs dat schild. Hij begint bij Mozes en gaat op rabiaat antisemitische wijze los op het gehele Joodse volk. Het FJO kan dit niet negeren. Als dit getolereerd zou worden staat in feite de deur voor onverbloemd, recht voor zijn raap, antisemitisme wijd open. Wij willen dan ook dat de strafrechter over de aantijgingen een oordeel uitspreekt”, aldus FJO-mediawoordvoerder Hans Knoop.

Tegen De Morgen onderneemt het FJO geen juridische actie. Hans Knoop: “Alhoewel het onbegrijpelijk en verwerpelijk is dat een serieuze krant een dergelijke column, die in Der Stürmer niet misstaan zou hebben, heeft gepubliceerd en het faciliteren van antisemitisme evenzeer straf- en laakbaar is, gaan we er maar van uit dat de inhoud aan de aandacht van de redactie is ontsnapt. Daarbij heeft de krant ons in staat gesteld op de column van Verhulst in de krant van 3 augustus te reageren”, aldus Knoop.
Hij wijst erop dat onlangs de New York Times een antisemitische cartoon afdrukte die aan de aandacht van de redactie bleek te zijn ontsnapt. Knoop: “ De krant bood de lezers daarvoor excuses aan.
Ook de gerespecteerde Süddeutsche Zeitung heeft dat enige tijd geleden gedaan. Wij houden het maar op een bedrijfsongeval”.

Voor nadere info en contact:
Hans Knoop, woordvoerder FJO: +32 (0)498 432451